06:49 13/07/2021

Sắp "khai tử" hóa đơn giấy để chống gian lận thuế

Ánh Tuyết

6 tháng cuối năm, ngành thuế triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tại 6 Cục Thuế các tỉnh, thành phố, khắc chế hoàn toàn hành vi gian lận về hoá đơn...

Hành vi gian lận hóa đơn trốn thuế sẽ chấm dứt khi áp dụng hóa đơn điện tử
Hành vi gian lận hóa đơn trốn thuế sẽ chấm dứt khi áp dụng hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ, xây dựng thiết kế tổng thể hệ thống quản lý hóa đơn điện tử, đáp ứng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ, hướng đến lộ trình “khai tử” hoá đơn giấy vào ngày 1/7/2022.

Dự kiến, hệ thống trên sẽ được triển khai trước tại 6 Cục Thuế các tỉnh, thành phố, bao gồm: Hà Nội, TP. HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định trong những tháng cuối năm nay.

 
Số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng trong năm 2020 khoảng 2,3 tỷ hoá đơn, chiếm khoảng 50% tổng số hóa đơn sử dụng trong năm 2020. Hiện cả nước có khoảng 800 doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh sử dụng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, hiện nay trên cả nước có 255 doanh nghiệp thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, hơn 550.000 doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. 

Việc triển khai Hệ thống hoá đơn điện tử cũng góp phần giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số khi tiến hành số hóa, tự động hóa tất cả các quy trình làm việc để thay thế phương thức làm việc thủ công, kém hiệu quả trước đây. Đồng thời, giúp giảm chi phí về hoá đơn cho doanh nghiệp, khắc chế các hành vi gian lận về hoá đơn. 

Từ năm 2017 đến năm 2019, ngành thuế đã phát hiện 7.474 doanh nghiệp mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, với gần 500.000 hóa đơn vi phạm, truy thu gần 200 tỷ đồng tiền thuế. Năm 2020, số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp giảm mạnh, nhưng mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng, 9 tháng năm 2020 truy thu lên tới 6.599 tỷ đồng.

 
Hệ thống hoá đơn điện tử được xây dựng trên nền tảng kiến trúc ứng dụng công nghệ 4.0 theo hướng triển khai hệ thống dữ liệu lớn (Big Data), phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn, khối chức năng xử lý nghiệp vụ được thiết kế triển khai linh hoạt, có độ mở cao, theo mô hình vừa xây dựng phát triển phần mềm, vừa triển khai và vận hành mà không ảnh hưởng tới hoạt động của ứng dụng.
Từ đó, thực hiện triển khai trước tại 6 tỉnh, thành phố trong 6 tháng cuối năm, trước khi triển khai trên toàn quốc đảm bảo thời hạn đúng theo quy định tại Nghị định 123/2020 của Chính phủ.
Nguồn: Tổng cục Thuế