13:50 01/07/2021

Sáu chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/7

Phúc Minh

Từ ngày 1/7/2021, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành như: bổ sung đối tượng được ngân sách Nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Từ ngày 1/7/2021, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế...

THAY ĐỔI KHÁI NIỆM HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Cư trú năm 2020, có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Luật này sửa đổi, bổ sung nội dung một số Luật khác liên quan, trong đó có Luật Bảo hiểm y tế.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 38 Luật Cư trú sửa đổi Khoản 7 Điều 2 Luật Bảo hiểm y tế như sau: Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.

Trong khi đó, Luật Bảo hiểm y tế hiện nay đang quy định: Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế bao gồm toàn bộ người có tên trong Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú.

Như vậy, theo quy định mới, những người thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình phải là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp, thay vì cùng Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú như trước đây.

BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

Nội dung này được đề cập tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể, so với quy định hiện nay tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, Điều 5 Nghị định số 20 đã bổ sung thêm đối tượng.

Cụ thể: "Người thuộc diện hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất, được ngân sách Nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế". 

Theo quy định trước đây, nhóm đối tượng này chỉ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y ết tối thiểu 70%.

THAY ĐỔI TRONG DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ 

Kể từ ngày 1/7/2021, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 chính thức có hiệu lực.

Theo Pháp lệnh mới thì “vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành, hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống, hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống” sẽ được ngân sách Nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế. Trước đây không có quy định này.

THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ THEO ĐỊNH SUẤT

Thanh toán theo định suất là phương thức thanh toán giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mức phí được xác định trước theo phạm vi dịch vụ cho một đầu thẻ đăng ký tại cơ sở cung ứng dịch vụ y tế trong một khoảng thời gian nhất định.

Ngày 29/4/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 4 hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2021. Theo đó, Thông tư xác định: Quỹ định suất là số tiền được xác định trước, giao cho cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh ngoại trú cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trong phạm vi định suất, trong khoảng thời gian nhất định.

Tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở xuống sẽ áp dụng phương thức thanh toán theo định suất đối với toàn bộ chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trong phạm vi hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến Trung ương sẽ áp dụng tại các cơ sở có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chỉ áp dụng thanh toán theo định suất đối với phần chi phí khám chữa bệnh ngoại trú của người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phát sinh tại chính cơ sở khám chữa bệnh ban đầu đó.

CÔNG KHAI GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ VỚI NGƯỜI BỆNH 

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư số 05 của Bộ Y tế về quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh công lập. Trong đó có quy định, cơ sở khám chữa bệnh phải thông tin kịp thời và công khai với người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh giá thu dịch vụ khám chữa bệnh.

Bao gồm: Giá thu dịch vụ khám chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, giá thu dịch vụ khám chữa bệnh không theo yêu cầu đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế; giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu của người bệnh; giá các loại dịch vụ khác tại đơn vị.

Ngoài ra còn quy định cơ sở y tế phải công khai các chế độ miễn, giảm giá dịch vụ khám chữa bệnh và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, thanh toán giá và chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.  

PHỤ NỮ MANG THAI XÉT NGHIỆM HIV ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ 

Đây là nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Theo Luật này, phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV theo chỉ định chuyên môn được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho người có thẻ bảo hiểm y tế theo mức hưởng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Ngân sách Nhà nước chi trả phần chi phí quỹ bảo hiểm y tế không chi trả và chi trả cho người không có thẻ bảo hiểm y tế theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.