07:56 28/12/2015

Sống ở đâu rẻ nhất thế giới năm 2015?

Diệp Vũ

10 thành phố có chi phí sinh hoạt “mềm” nhất thế giới 2015, theo tổ chức nghiên cứu EIU, Business Insider giới thiệu