19:04 21/10/2020

Thêm nhiều ngân hàng lo lắng lợi nhuận năm 2020 tăng trưởng âm

Đào Hưng

Số tổ chức tín dụng đánh giá tình hình kinh doanh năm 2020 “suy giảm nhẹ” so với năm 2019 tiếp tục tăng

Vụ Dự báo, Thống kê Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh các tổ chức tín dụng quý 4/2020.

Cụ thể, báo cáo cho thấy tiếp tục xu hướng dự báo của kỳ trước, tại kỳ điều tra này, mặt bằng lãi suất huy động – cho vay được kỳ vọng giảm trong quý 4/2020. Bình quân kỳ vọng chung toàn hệ thống, mặt bằng lãi suất thị trường được kỳ vọng giảm thêm 0,1 điểm phần trăm.

Rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tăng trong quý 3 và dự kiến tiếp tục tăng trong quý 4 nhưng tốc độ tăng chậm lại. Hai nhóm khách hàng được 50 – 52,9% tổ chức tín dụng đánh giá có mức rủi ro tăng cao gồm nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa; khách hàng là công ty cổ phần,TNHH và doanh nghiệp tư nhân.

Có 9,3% tổ chức tín dụng dự kiến tổng thể các nhân tố nội tại làm ”suy giảm” tình hình kinh doanh của đơn vị trong năm 2020, chủ yếu là do nhân tố ”năng lực tài chính của đơn vị” và “Chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá của đơn vị”.

Thêm nhiều ngân hàng lo lắng lợi nhuận năm 2020 tăng trưởng âm - Ảnh 1.

Tăng trưởng huy động vốn và tăng trưởng tín dụng. Nguồn: SSI.

Về huy động vốn, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng bình quân 3,4% trong quý 4 và tăng 8,7% trong năm 2020. Đa số các nhóm  nâng mức dự báo về tăng trưởng huy động vốn năm 2020 so với kỳ điều tra tháng 6, nhưng vẫn thấp hơn so với mức tăng thực tế và kỳ vọng cùng kỳ năm trước. Huy động kỳ hạn trên 1 năm được dự báo tăng cao hơn kỳ hạn dưới 1 năm.

Về dư nợ tín dụng, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng 4,7% trong quý 4 và tăng 11,4% trong cả năm 2020. So với kỳ điều tra tháng 6 vừa qua, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn và nhóm ngân hàng nước ngoài đều tăng mức kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng của đơn mình trong năm 2020.

Đáng chú ý, tình hình kinh doanh trong quý 3 chưa cải thiện được như kỳ vọng của các tổ chức tín dụng tại cuộc điều tra liền trước, tỷ lệ tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh ”suy giảm” cao gấp đôi so với kỳ vọng.

Mặc dù quý 4 được nhiều tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh “cải thiện” hơn các quý trước. Tuy nhiên, dự kiến cả năm 2020, số tổ chức tín dụng đánh giá tình hình kinh doanh năm 2020 “suy giảm nhẹ” so với năm 2019 tiếp tục tăng, có 48,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể “cải thiện” hơn so với năm 2019..

Cùng xu hướng đánh giá tình hình kinh doanh không thuận lợi, số tổ chức tín dụng quan ngại lợi nhuận trước thuế tăng trưởng âm năm 2020 tăng lên dẫn đến kỳ vọng bình quân về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống tiếp tục điều chỉnh giảm so với các kỳ điều tra trước.

Được biết, cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/8/2020 đến ngày 14/9/2020, đối tượng là toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 97%.