11:26 02/03/2018

Thí điểm "chất vấn và trả lời chất vấn ngay" với hai bộ trưởng

Nguyên Vũ

Việc chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành theo nhóm vấn đề, người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo trước khi trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long được chọn là một trong hai thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tại phiên họp tháng 3/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long được chọn là một trong hai thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tại phiên họp tháng 3/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 21/3 tới đây, cách thức tiến hành "chất vấn và trả lời chất vấn ngay" sẽ được áp dụng với hai vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và công nghệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 22 (tháng 3/2018).

Nhóm vấn đề và danh sách người trả lời chất vấn được lựa chọn trên cơ sở nguồn thông tin phục vụ hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, tổng hợp chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước và dư luận xã hội từ kỳ họp thứ 4 đến nay.

Theo đó, nhóm vấn đề thứ nhất là các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội, đặc biệt là việc thẩm định đảm bảo chất lượng các đề án, dự án luật; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ hai là hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội. Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học-công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trả lời chính. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Kế hoạch nêu rõ, việc chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành theo nhóm vấn đề; người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo trước khi trả lời chất vấn. Sau hoạt động chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hoặc kết luận làm cơ sở để giám sát việc thực hiện.

Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp, mời các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương về dự họp tại phòng họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đáng chú ý là lần này sẽ thực hiện thí điểm việc "chất vấn và trả lời chất vấn ngay" (đại biểu Quốc hội nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/lần; người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu Quốc hội, thời gian không quá 3 phút/lần). Trường hợp đại biểu Quốc hội chưa thỏa mãn với câu trả lời thì có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận, tuy nhiên thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên.

Theo kế hoạch thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc và kết thúc toàn bộ phiên chất vấn. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.