14:03 07/06/2022

TP.HCM chấp thuận chủ trương hỗ trợ học phí từ năm học 2022-2023

Thanh Xuân

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp cùng đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng mức hỗ trợ phù hợp đối với các bậc học (trừ bậc tiểu học) nhằm giảm tác động xã hội do điều chỉnh mức thu học phí…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP. HCM vừa có văn bản khẩn chấp thuận chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, xét Tờ trình số 1592/SGDĐT-KHTC ngày 19/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí đối với các bậc THCS công lập, ngoài công lập từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo, UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, thống nhất chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí cho học sinh công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố từ năm học từ 2022-2023.

UBND TP.HCM giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp nghiên cứu, xây dựng mức hỗ trợ phù hợp đối với các bậc học (trừ bậc tiểu học) nhằm giảm tác động xã hội do điều chỉnh mức thu học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Tờ trình tham mưu UBND TP trình HĐND TP đúng theo quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 15/6/2022.

Được biết, tại Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nhằm giảm tác động do điều chỉnh mức thu học phí, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất với UBND TP chấp thuận chủ trương hỗ trợ học phí THCS công lập, ngoài công lập từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo bằng mức học phí công lập cấp THCS dự kiến trình HĐND TP.HCM thông qua theo quy định.