06:00 09/10/2021

Trường đại học Kinh tế TP.HCM sẽ chuyển thành Đại học UEH

Xuân Nghi -

Trong đề án tái cấu trúc của mình, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) sẽ trở thành một đại học đa ngành với tên gọi mới là Đại học UEH, gồm 5 trường thành viên...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ chuyển đổi thành đại học đa ngành với tên gọi mới là Đại học UEH.
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ chuyển đổi thành đại học đa ngành với tên gọi mới là Đại học UEH.

Theo đề án tái cấu trúc, quá trình phát triển Đại học UEH từ nay đến năm 2030 sẽ gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2021 – 2025): Hình thành Đại học UEH đa ngành, đa lĩnh vực về kinh tế, kinh doanh – quản lý, khoa học xã hội và công nghệ, trên cơ sở tái cấu trúc Trường ĐH Kinh tế TP.HCM hiện nay thành 3 trường thành viên gồm Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế - Luật và Quản lý nhà nước, và Trường Công nghệ và Thiết kế.

Giai đoạn 2 (2026 – 2030): Đại học UEH hình thành thêm Trường Quốc tế và nâng cấp phân hiệu Trường Đại học Kinh tế tại Vĩnh Long thành trường đại học của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.  Đẩy mạnh đào tạo quốc tế và phát triển mở rộng ở địa phương, được công nhận trong khu vực Châu Á với xếp hạng trong 500 trường đại học tốt nhất Châu Á.

Theo Giáo sư Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, hội nghị trực tuyến của nhà trường với gần 800 viên chức, người lao động vừa diễn ra cuối tháng 9 nhằm triển khai đề án tái cấu trúc nâng cấp trường ĐH Kinh tế TP.HCM thành đại học đa ngành. Hội nghị đã lấy ý kiến về tên gọi của đại học trong đề án nâng cấp trường ĐH Kinh tế TP.HCM thành một đại học đa ngành. Gần 96% giảng viên, viên chức và người lao động đề xuất lấy tên “Đại học UEH” trong tương lai.

Giáo sư Nguyễn Đông Phong cũng cho biết thêm, Trường đại học Kinh tế TP.HCM (tên tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City – UEH), đây là tên viết tắt của trường đã được sử dụng từ lâu, thể hiện truyền thống 45 năm phát triển của nhà trường. Vì vậy, việc đề xuất lấy tên “Đại học UEH” quen thuộc với nhiều thế hiện giảng viên, viên chức, người lao động, người học cũng như các đối tác của trường. “Dự kiến, cuối tháng 10/2021 trường sẽ công bố việc thành lập 3 trường thành viên”, ông Phong nói.

Được biết, ngay trong năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ bắt đầu hoạt động với mô hình 3 trường thành viên. Mỗi trường thành viên sẽ có các đơn vị chuyên môn thuộc trường, gồm các khoa đào tạo, các viện nghiên cứu, viện nghiên cứu và đào tạo, một đơn vị đào tạo các chương trình ngắn hạn.

 

Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg, thay đổi tổ chức của ĐHQG TP.HCM, trong đó tách trường Đại học Kinh tế ra khỏi ĐHQG TP.HCM, trở thành trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2014, năm 2014, UEH trở thành trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ tín nhiệm trao quyền tự chủ đại học trong mọi hoạt động.

Tháng 12/2019, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - Phân hiệu Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) được thành lập trên cơ sở sát nhập Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (đã đi vào hoạt động trước đó), thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, tư vấn của UEH tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.