06:00 27/06/2021

Vân Đồn sẽ có khu phức hợp gần 47.000 tỷ đồng

Phan Nam

Tổng vốn đầu tư dự án là 46.959 tỉ đồng, quy mô sử dụng đất 445,84 ha tại khu kinh tế Vân Đồn thuộc xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh...

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 166 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về chủ trương đầu tư dự án khu p hức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Phó Thủ tướng đánh giá, dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn có quy mô lớn, triển khai thực hiện tại Khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, có tầm quan trọng về quốc phòng, an ninh. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh.

Việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hai lần thẩm định dự án, cho thấy tính chất quan trọng, nhạy cảm của dự án này. Để quyết định chủ trương đầu tư Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp thu ý kiến các Bộ, cơ quan tại cuộc họp để hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư với các nội dung: Rà soát, cập nhật toàn bộ dự án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, trong đó phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, thống nhất và chịu trách nhiệm về chuyển mục đích diện tích đất trồng lúa để đầu tư xây dựng sân gôn Vân Đồn đảm bảo đúng quy định; Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về lâm nghiệp.

Trên cơ sở báo cáo hoàn thiện của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về hồ sơ dự án, các Bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương có ý kiến về hồ sơ dự án sau khi được Bộ Kế hoạch va Đầu tư gửi lấy ý kiến.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định về chủ trương đầu tư Dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, bao gồm: Báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất thực hiện dự án với mục tiêu kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, casino và thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino; Xây dựng và kinh doanh sân golf, bất động sản, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và hoạt động của các cơ sở thể thao, giải trí.

Được biết, dự án có tổng vốn đầu tư 46.959 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 445,84 ha tại khu kinh tế Vân Đồn thuộc xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Trong tháng 5 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có văn bản số 2575 gửi Thủ tướng Chính phủ (báo cáo lần 2) về chủ trương đầu tư dự án này.