18:09 19/01/2016

25 mật khẩu tệ nhất năm 2015

An Huy

Ngoài “123456”, danh sách những mật khẩu tệ nhất năm 2015 còn có những mật khẩu “quen thuộc” khác

SplashData đã sử dụng dữ liệu về các mật khẩu bị rò rỉ để làm mẫu cho việc xác định đâu là những mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất.<br>
SplashData đã sử dụng dữ liệu về các mật khẩu bị rò rỉ để làm mẫu cho việc xác định đâu là những mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất.<br>
Năm 2015 là năm thứ 5 liên tiếp mật khẩu (password) “123456” là mật khẩu tệ nhất thế giới.

Theo SplashData, một công ty chuyên về phần mềm quản lý mật khẩu, “123456” là mật khẩu được sử dụng nhiều nhất ở khu vực Bắc Mỹ và nhiều thứ nhì ở Tây Âu trong năm qua.

SplashData đã sử dụng dữ liệu về các mật khẩu bị rò rỉ để làm mẫu cho việc xác định đâu là những mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất.

Ngoài “123456”, danh sách những mật khẩu tệ nhất năm 2015 mà SplashData đưa ra còn có những mật khẩu “quen thuộc” từng xuất hiện trong danh sách những năm trước như “qwerty”, “111111”, hay “12345678”.

Bên cạnh đó, danh sách cũng có sự góp mặt của khá nhiều mật khẩu chưa từng có tên trong xếp hạng của các năm trước.

Dưới đây là toàn bộ 25 mật khẩu tệ nhất năm 2015 (tăng/giảm vị trí so với 2014):

1. 123456 (không thay đổi)

2. password (không thay đổi)

3. 12345678 (tăng 1 bậc)

4. qwerty (tăng 1 bậc)

5. 12345 (giảm 2 bậc)

6. 123456789 (không thay đổi)

7. football (tăng 3 bậc)

8. 1234 (giảm 1 bậc)

9. 1234567 (tăng 2 bậc)

10. baseball (giảm 2 bậc)

11. welcome (mới)

12. 1234567890 (mới)

13. abc123 (tăng 1 bậc)

14. 111111 (tăng 1 bậc)

15. 1qaz2wsx (mới)

16. dragon (giảm 7 bậc)

17. master (tăng 2 bậc)

18. monkey (giảm 6 bậc)

19. letmein (giảm 6 bậc)

20. login (mới)

21. princess (mới)

22. qwertyuiop (mới)

23. solo (mới)

24. passw0rd (mới)

25. starwars (mới)