19:03 05/09/2022

25 trường được tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thanh Xuân

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo danh sách 25 đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những trường tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những trường tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Cụ thể 25 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:

1. Trường đại học Cần Thơ; 2. Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM; 3. Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia TP.HCM; 4. Học viện Cảnh sát nhân dân; 5. Đại học Thương mại; 6. Học viện Khoa học quân sự; 7. Đại học Văn Lang; 8. Đại học Trà Vinh; 9. Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng; 10. Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng; 11. Đại học Hà Nội; 12. Đại học Sư phạm Hà Nội; 13. Đại học Bách khoa Hà Nội; 14. Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 15. Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM; 16. Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội; 17. Đại học Tây Nguyên; 18. Đại học Quy Nhơn; 19. Đại học Ngân hàng TP. HCM; 20. Đại học Sài Gòn; 21. Học viện An ninh nhân dân; 22. Đại học Vinh; 23. Đại học Thái Nguyên; 24. Đại học Công nghiệp TP. HCM; 25. Đại học Sư phạm TP. HCM

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng Khung tham chiếu châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc được chia làm 3 cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp và 6 bậc là từ bậc 1 đến bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR.