10:32 18/04/2021

29 thủ tục hành chính thuộc Bộ Quốc phòng được cung cấp trực tuyến

M.Chung

Trang dichvucong.mod.gov.vn được xây dựng nhằm đáp ứng các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Trên trang dichvucong.mod.gov.vn của Bộ Quốc phòng.
Trên trang dichvucong.mod.gov.vn của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng vừa chính thức khai trương "Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng" tại địa chỉ dichvucong.mod.gov.vn.

Theo Bộ Quốc phòng, trang dichvucong.mod.gov.vn được xây dựng nhằm đáp ứng các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, là nơi cung cấp trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, kịp thời.

Trang dichvucong.mod.gov.vn sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 29 thủ tục hành chính trên 6 lĩnh vực, bao gồm: báo chí, quản lý vật liệu nổ quốc phòng, mật mã dân sự, chính sách quân đội, quản lý công nghệ thông tin và chứng thực điện tử.

Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên mạng Internet. Đây là địa chỉ tin cậy để người dân, doanh nghiệp giao dịch với các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, cổng dịch vụ công này cũng là một kênh theo dõi, giám sát để nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại lễ khai trương trang dichvucong.mod.gov.vn, cho biết Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng chính thức đi vào hoạt động là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu lấy người dân là trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị.

Theo số liệu trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng cho thấy, trong 282 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Quốc phòng, hiện đã có 18 thủ tục được cung cấp trực tuyến mức 3 và 4 thủ tục được cung cấp trực tuyến mức 4 – mức cao nhất được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng.

Cả 4 thủ tục hành chính được Bộ Quốc phòng cung cấp trực tuyến mức 4 trên Cổng dịch vụ công của bộ đều thuộc lĩnh vực chứng thực điện tử, đó là:Thủ tục cấp mới chứng thư số cơ quan, tổ chức; thủ tục cấp mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm; thủ tục cấp mới chứng thư số cho cá nhân; thủ tục gia hạn chứng thư số cho người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước.