09:11 14/06/2018

37 nhà đầu tư muốn mua cổ phần tại Xây dựng Bạch Đằng

Hà Anh

Có tổng cộng 37 nhà đầu tư tham gia với tổng khối lượng muốn mua là 83,57 triệu cổ phần, gấp 4 lần lượng chào bán của Bộ Xây dựng

Trang web của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.
Trang web của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP do Bộ Xây dựng chào bán.

Kết quả, có tổng cộng 37 nhà đầu tư đăng ký mua với tổng khối lượng là 83,57 triệu cổ phần, cao gấp 4 lần lượng chào bán của Bộ Xây dựng (20.563.400 cổ phần). Trong đó, có 3 tổ chức đăng ký mua 13,73 triệu cổ phần, chiếm 16,4% lượng chào mua và 34 nhà đầu tư cá nhân muốn mua tổng cộng 69,84 triệu cổ phần.

Trước đó, Bộ Xây dựng thông báo sẽ bán đấu giá phần vốn góp hơn 205 tỷ đồng, theo mệnh giá, tương đương 94,61% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - Công ty Cổ phần với mức giá khởi điểm 13.300 đồng/cổ phần vào ngày 18/6 trên HNX.

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - Công ty Cổ phần trước đây là Công ty Kiến Trúc Hải Phòng, được thành lập năm 1958 trực thuộc Bộ Xây dựng, năm 1981 đổi thành Công ty Xây dựng số 16.

Năm 1996, Bộ Xây dựng quyết định thành lập Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng trên có sở tổ chức lại Công ty xây dựng số 16 và một số đơn vị khác thuộc Bộ Xây dựng. Năm 2013 công ty được cổ phần hóa và trở thành Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng, năm 2015 trở thành công ty đại chúng, năm 2017 được VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với mã chứng khoán BDC.

Hiện nay vốn điều lệ của Tổng công ty đạt hơn 217 tỷ đồng, trong đó bộ Xây dựng nắm giữ cổ phần chi phối 94,61%. Tổng công ty có 1 công ty con là Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201 với tỷ lệ sở hữu đạt 55,31% và 20 công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu từ 4% đến 37%.