12:35 29/05/2021

5 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam giảm tới 97,8%

Nam Anh -

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2021 ước tính đạt 13,4 nghìn lượt người, giảm 30,8% so với tháng trước và giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021, trong đó cho biết khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2021 ước tính đạt 13,4 nghìn lượt người, giảm 30,8% so với tháng trước và giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 81 nghìn lượt người, giảm 97,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, tháng 4/2021, cũng theo báo cáo của cơ quan thống kê này, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4 ước đạt 19,5 nghìn lượt người, tăng 0,3% so với tháng trước và giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Còn tính chung 4 tháng đầu năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 67,6 nghìn lượt người, cũng giảm tới 98,2% so với cùng kỳ năm trước.

5 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam giảm tới 97,8% - Ảnh 1

Nguyên nhân là do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam và lái xe vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, vận tải hành khách tháng 5/2021 ước tính đạt 287,8 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 14,9% so với tháng trước và luân chuyển 13 tỷ lượt khách.km, giảm 15,9%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vận tải hành khách đạt 1.594,9 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 26,8%) và luân chuyển 69,8 tỷ lượt khách.km, tăng 0,1% (cùng kỳ năm trước giảm 31,7%). 

Vận tải hàng hóa tháng 5/2021 ước tính đạt 139,4 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 2,8% so với tháng trước và luân chuyển 30,1 tỷ tấn.km, tăng 2,7%. 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vận tải hàng hóa đạt 739 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 8%) và luân chuyển 146,2 tỷ tấn.km, tăng 11,2% (cùng kỳ năm trước giảm 7,5%).