12:50 28/06/2022

Bà Rịa-Vũng Tàu kiên quyết thu hồi, xem xét xử lý nhiều dự án trên địa bàn tỉnh

Thanh Xuân

Trong tháng 6/2022, UBND Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành loạt văn bản thu hồi, xem xét xử lý nhiều dự án trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án này, đơn vị liên quan được yêu cầu phải báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo trước 30/6/2022…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 24/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký văn bản số 7243/UBND-VP thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc thu hồi Dự án Trung tâm đào tạo thực hành du lịch nhà hàng khách sạn và thể thao biển do Trường đại học Tôn Đức Thắng làm chủ đầu tư.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại Công văn số 1590/SKHĐT-ĐT ngày 9/6/2022 về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, UBND tỉnh có ý kiến:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đất Đỏ rà soát, giải quyết các thủ tục theo thẩm quyền và quy định để thực hiện thu hồi Dự án Trung tâm đào tạo thực hành du lịch nhà hàng khách sạn và thể thao biển do Trường đại học Tôn Đức Thắng làm chủ đầu tư theo kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ; báo cáo UBND (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 30/6/2022.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thủ tục và tham mưu UBND tỉnh phương án thu hồi dự án nêu trên; định kỳ hàng tháng cập nhật, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện hoặc khi có yêu cầu.

Về dự án Dự án Trung tâm đào tạo thực hành du lịch nhà hàng khách sạn và thể thao biển thì trước đó, tháng 2/2014, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có ban hành văn bản số 1183/UBND-VP chấp thuận chủ trương để Trường đại học Tôn Đức Thắng nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư Trung tâm đào tạo thực hành du lịch, nhà hàng, khách sạn và thể thao biển tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Dự án được triển khai tại khu đất khoảng 6 ha (gồm 2 phần: phần phía Tây Bắc tỉnh lộ 44 có diện tích khoảng 4,2 ha, phần phía đông nam tỉnh lộ 44 giáp biển có diện tích 1,8 ha) được tách ra từ dự án khu du lịch Minh Đạm với mục đích đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp đào tạo thực hành du lịch, nhà hàng, khách sạn và thể thao biển. Đây là khu đất nằm trong dự án Khu du lịch Minh Đạm được UBND tỉnh thu hồi giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Ngoài dự án này, địa phương còn ban hành văn bản số 6995/UBND-VP ngày 17/6/2022 về việc xử lý 6 dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Xuyên Mộc theo kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương xem xét, xử lý 6 dự án chậm triển khai theo kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/06/2022.

Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Thanh tra tỉnh thường xuyên cập nhật tình hình, tiến độ thực hiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục theo quy định; Kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tình hình, tiến độ giải quyết nội dung kiến nghị.

6 dự án chậm triển khai được đưa vào danh sách xem xét, xử lý bao gồm: Khu du lịch Trung Sơn, Khu du lịch Qudos Hồ Tràm, Khu du lịch Tuấn Anh, Khu du lịch nghỉ dưỡng Phú An, Khu biệt thự Sài Gòn – Hồ Tràm (Savico), Khu biệt thự Bình Minh.