15:56 07/06/2022

Bà Rịa - Vũng Tàu lập quy hoạch chi tiết một số khu đất công để đấu giá quyền sử dụng

Thanh Xuân -

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 6307/UBND-VP ngày 2/6, chỉ đạo các sở ngành liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 một số khu đất công trên địa bàn tỉnh để đấu giá quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2022-2025...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan rà soát, xác định tính chất các khu đất công cần thiết lập quy hoạch chi tiết 1/500 để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc làm này phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết 1/500 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Trước đó địa phương này cũng ban hành công văn  thông báo các khu đất đã được UBND tỉnh có quyết định chính thức bán đấu giá trong năm 2022.

Đó là 4 khu đất thuộc dự án trọng điểm của tỉnh với diện tích 203,3 ha thuộc địa bàn TP. Vũng Tàu gồm: khu đất Cụm 5, phường 1; khu đất mũi Nghinh Phong, phường 2; khu đô thị đường 3/2, phường 10, 11 và khu đô thị sinh thái Cù lao Bến Đình, phường 5, 9, Thắng Nhất và Thắng Nhì;

3 khu đất chuyển tiếp từ các năm trước: khu đất 4,1 ha tại phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu; khu đất 20 ha tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ và khu đất 13,2 ha tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc.

Trong quý II/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức bán đấu giá 2 khu đất tại TP. Vũng Tàu là khu đất Cụm 5, phường 1 và khu đất 4,1 ha, phường Thắng Tam.

Đến quý III sẽ đấu giá khu đất Mũi Nghinh Phong, phường 2, TP.Vũng Tàu; khu đất 13,2 ha tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc và khu đất 20 ha tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ.

Quý IV tiếp tục đấu giá các khu đất còn lại: khu đô thị đường 3/2; khu đô thị sinh thái Cù Lao