23:12 24/12/2012

Ban Bí thư nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên

Nguyễn Lê

Lãnh đạo chủ chốt của bộ, ngành, địa phương không được tham gia đoàn của các doanh nghiệp đi nước ngoài

Chỉ thị của Ban Bí thư nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên - Ảnh minh họa.<br>
Chỉ thị của Ban Bí thư nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên - Ảnh minh họa.<br>
Nhiều yêu cầu cụ thể đã được nêu tại chỉ Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành.

Chỉ thị nêu rõ, tình hình lãng phí vẫn còn xảy ra nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Để tạo sự chuyển biến thực sự về vấn đề này trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu mở cuộc vận động sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí, phiền nhiễu, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan; chống lợi dụng việc cưới, việc tang để vụ lợi; chống thương mại hóa lễ hội.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên các cơ quan Trung ương phải gương mẫu chấp hành các quy định của Trung ương và địa phương về việc cưới, việc tang, lễ hội. Coi đây là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Phê bình và xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, Chỉ thị nêu rõ.

Yêu cầu tiếp theo được đưa ra là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp không tham dự lễ hội và các hoạt động cắt băng khánh thành, động thổ, khai trương... nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Các hội nghị có quy mô toàn quốc cũng được yêu cầu hạn chế tối đa. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tiến tới tổ chức họp trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc (trừ những cuộc họp có nội dung cơ mật).

Cũng theo Chỉ thị, lãnh đạo chủ chốt của bộ, ngành, địa phương không tham gia đoàn của các doanh nghiệp đi nước ngoài hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh. Các cơ quan, đơn vị không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ bằng ngân sách nhà nước.

Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, chúc Tết các địa phương. Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/2013) là năm lẻ, không tổ chức đón, tiếp khách tại trụ sở các cơ quan Đảng.

Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên, không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết và Xuân Quý Tỵ, Chỉ thị nêu rõ.