08:44 18/04/2015

Ban hành văn bản: “Quyết sai thì thế nào, tôi thấy chưa nói”

Nguyễn Lê

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Quốc hội phải cố gắng tránh tình hình "cha chung không ai khóc"

Tại kỳ họp thứ 9 sẽ khai mạc vào ngày 20/5 tới, Quốc hội thông qua khoảng 12 dự án luật và nghị quyết, cho ý kiến 14 dự án luật và nghị quyết - Ảnh minh họa.<br>
Tại kỳ họp thứ 9 sẽ khai mạc vào ngày 20/5 tới, Quốc hội thông qua khoảng 12 dự án luật và nghị quyết, cho ý kiến 14 dự án luật và nghị quyết - Ảnh minh họa.<br>
Lâu nay để chậm văn bản, ban hành sai văn bản, ban hành không kịp, ban hành vượt quyền... chưa xử lý trách nhiệm ai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh trong phát biểu kết thúc 3 ngày đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận 4 dự án luật quan trọng.

Đó là các dự án luật: Ban hành văn bản pháp luật, Tổ chức Chính phủ, Tổ chức chính quyền địa phương và Ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Đây là bốn bộ luật mà theo Chủ tịch mục đích ban hành là để đáp ứng nhu cầu nhà nước phục vụ nhân dân tốt hơn, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn, phục vụ sự quản lý tốt hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân dân theo tinh thần của Hiến pháp.

"Ý chung nhất tôi muốn nói cho cả 4 luật, tức là nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm phải đi liền với nhau", Chủ tịch nhấn mạnh.

Với dự án luật ban hành văn bản pháp luật, Chủ tịch lưu ý là không phải ai cũng được ban hành.

“Trong luật quy định rồi, anh có thể được ban hành nếu có quy định cho anh, nếu anh cứ ban hành thì trách nhiệm thế nào, ban hành sai thì trách nhiệm thế nào. Cho nên nhiệm vụ, quyền hạn cho rõ, nhưng trách nhiệm cũng phải rõ, trong luật này tôi chưa thấy nói trách nhiệm chỗ nào. Lâu nay để chậm văn bản, ban hành sai văn bản, ban hành không kịp, ban hành vượt quyền..., chưa xử lý trách nhiệm ai”, ông nói.

Chuyển sang Luật Tổ chức Chính phủ, Chủ tịch yêu cầu quy định nhiệm vụ, quyền hạn, nhưng trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân phải cho rõ, trách nhiệm trước ai cũng phải rõ.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng vậy, chúng ta bàn rất nhiều về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhưng trách nhiệm còn lơ mơ, Chủ tịch tiếp tục nhận xét.

Trước các ý kiến còn rất khác nhau về các phương án tổ chức mô hình chính quyền địa phương, Chủ tịch lưu ý không nên chọn phương án nào thì tô nó đẹp lên và không chọn thì tô nó đen đi.

"Phương án nào cũng có ưu, nhược điểm, ta cố gắng làm sao cho dân chủ, đảm bảo tập trung. Chúng ta ngồi đây đều biết nguyên tắc Quốc hội quyết định, chắc chắn ta phải báo cáo kỹ, không một cá nhân đồng chí nào quyết định được", Chủ tịch nói.

Liên quan đến Luật Ngân sách sửa đổi, với các quan điểm về thực quyền của Quốc hội, Chủ tịch nêu ý kiến: “Phạm vi quyền của Quốc hội là quyết dự toán ngân sách nhà nước, không thể quyết từng khoản chi cho trường học bao nhiêu, bệnh viện bao nhiêu”.

Nhưng, "ông nào quyết sai thì thế nào, tôi thấy chưa nói, trách nhiệm thế nào chưa nói", Chủ tịch băn khoăn.

Đồng tình với nhận xét của một số đại biểu về kỷ cương, kỷ luật ngân sách chưa nghiêm, còn lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong việc quản lý ngân sách mà chưa rõ trách nhiệm, ông đề nghị dự thảo luật quy định rõ quyền hạn đồng thời làm rõ cả trách nhiệm của những người có quyền hạn về ngân sách.

Từ bốn luật trên và mở rộng ra các luật khác đang chuẩn bị, Chủ tịch nhấn mạnh: “Quốc hội phải cố gắng để tránh tình hình cha chung không ai khóc, tránh tình hình trách nhiệm không rõ ràng, nếu không thì đất nước này không tiến bộ, sự công bằng đối với đội ngũ của chúng ta không đảm bảo”.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý với các vị đại biểu chuyên trách là kỳ họp thứ 9 sẽ khai mạc vào ngày 20/5 tới Quốc hội thông qua khoảng 12 dự án luật và nghị quyết, cho ý kiến 14 dự án luật và nghị quyết.

Kỳ họp này nặng về luật, kỳ họp thứ 10 nặng thêm về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, song Chủ tịch cho rằng cũng phải tính tới kỳ họp thứ 11 đầu năm 2016 vẫn phải làm luật.

"Cố gắng đừng để Quốc hội khóa mới người ta lại tiếp tục thông qua luật ta cho ý kiến xong rồi", ông bày tỏ quan điểm.

“Mong các đồng chí cố gắng từ nay tới kỳ họp thứ 9, từ kỳ họp thứ 9 tới kỳ họp thứ 10, từ kỳ họp thứ 10 tới kỳ họp thứ 11 vẫn coi trọng tâm của chúng ta là thi hành Hiến pháp”, ông nói.