09:21 02/07/2014

Biển người biểu tình ở Hồng Kông

Diệp Vũ

Những hình ảnh về cuộc biểu tình lớn tại Hồng Kông ngày 1/7 do báo Wall Street Journal giới thiệu