21:08 05/07/2019

Bộ Chính trị thông qua đề án thu hút FDI

Bảo Quyên

Bộ Chính trị họp định kỳ và thống nhất một số vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội và nhân sự

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị ngày 5/7 - Ảnh: TTXVN.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị ngày 5/7 - Ảnh: TTXVN.

Ngày 5/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ.

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã nghe Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030 sau khi có tờ trình hồi giữa tháng 6. Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn hơn 30 năm đầu tư nước ngoài, ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị đã quyết định ra Nghị quyết chuyên đề về vấn đề quan trọng này.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 4/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, quan điểm của Chính phủ là tiếp tục tìm cách thu hút các nhà đầu tư, các chuỗi cung ứng đang tìm cách di chuyển khỏi các nước vào Việt Nam, trong đó có việc trình Bộ Chính trị Đề án thu hút FDI.

Thủ tướng nêu rõ tinh thần lớn trong thu hút FDI là phải có chọn lọc, chú trọng vào các tập đoàn hàng đầu thế giới, có công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Thủ tướng cũng thông báo, sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt đón làn sóng FDI mới vào Việt Nam. Cần đưa ra các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư.

Cũng tại cuộc họp hôm nay, Bộ Chính trị đã xem xét Tờ trình của Đảng ủy Công an Trung ương và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 và yêu cầu cấp bách hiện nay, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị mới về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới để thay Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị khóa X.

Cũng tại cuộc họp, sau khi xem xét Tờ trình số 34-TTr/TCCS, ngày 28/4/2019 của Tạp chí Cộng sản và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan, Bộ Chính trị đã thống nhất ra Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản để thay Quyết định số 109-QĐ/TW, ngày 28/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI.

Ngoài ra, trên cơ sở xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương (số 378-TTr/BTCTW, ngày 2/7/2019), Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.