08:00 06/09/2022

Bộ Tài chính thúc công ty bảo hiểm công khai báo cáo tài chính

Phan Linh

Sau phản ánh của VnEconomy, ngày 31/8, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có công văn số 1348/QLBH-PNT đốc thúc các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam, nghiêm túc công bố công khai báo cáo tài chính...

Công văn số 1348/QLBH-PNT của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính
Công văn số 1348/QLBH-PNT của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính

Ngày 18/8/2022, VnEconomy đăng tải bài viết: "Công ty bảo hiểm thiếu minh bạch báo cáo tài chính", phản ánh về thực trạng hiện nay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phớt lờ quy định về công bố thông tin, cụ thể là doanh nghiệp đã không thực hiện công bố báo cáo tài chính đầy đủ trên website; hoặc nếu có chỉ là bản tóm tắt, hoặc bản đầy đủ nhưng đặt ở vị trí không thuận lợi cho việc tìm kiếm.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp bảo hiểm là định chế tài chính, huy động vốn của người dân (người mua bảo hiểm) để đầu tư. Lợi suất bảo hiểm phụ thuộc vào kết quả đầu tư của các công ty bảo hiểm. Chính vì vậy, nếu các công ty bảo hiểm thiếu minh bạch thì người mua bảo hiểm sẽ không nắm được lợi suất bảo hiểm sẽ là bao nhiêu và không lường đón được các rủi ro có thể gặp phải.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Tổng công ty Bảo hiểm PVI chỉ công bố báo cáo tài chính tóm tắt từ năm 2013 đến năm 2019. Hai năm 2020 và 2021, PVI không công bố báo cáo tài chính, dù là bản tóm tắt.  

"Ông lớn" phi nhân thọ PVI đã 2 năm liền không công khai báo cáo tài chính/Ảnh: Chụp màn hình.
"Ông lớn" phi nhân thọ PVI đã 2 năm liền không công khai báo cáo tài chính/Ảnh: Chụp màn hình.

Cũng trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, nhiều doanh nghiệp khác vi phạm quy định công bố thông tin như: Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS); Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA (AAA); Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC); Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG); Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Xuân Thành); Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam; Công ty TNHH Bảo hiểm HD…

Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài… thực hiện công bố công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài… toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp… kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập. Trong công văn số 1348/QLBH-PNT ngày 31/08/2022 gửi các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm rà soát và thực hiện công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định pháp luật.

Đánh giá về diễn biến này, Luật sư Nguyễn Đức Hùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng mặc dù pháp luật hiện hành quy định rất rõ về nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhưng Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 và Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019; Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ, lại không có quy định về chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ công khai báo cáo tài chính nêu trên.

Đây là một “lỗ hổng” rất lớn của pháp luật, khiến cho các doanh nghiệp bảo hiểm "nhờn luật". Giới phân tích đề xuất cơ quan quản lý cần đưa ra các chế tài xử phạt để răn đe các doanh nghiệp bảo hiểm không tuân thủ quy định công bố thông tin; công khai các doanh nghiệp vi phạm để đảm bảo sự minh bạch, kỷ luật, kỷ cương trên thị trường tài chính.