07:13 10/12/2020

Các địa phương báo cáo thưởng Tết trước 27/12

Phúc Minh

Các địa phương phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn rà soát tiền lương, tiền thưởng, chế độ phúc lợi khác đối với người lao động trong dịp Tết, báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước 27/12

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong công văn vừa ban hành, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương của doanh nghiệp trên địa bàn trước ngày 27/12.

Trước bối cảnh nền kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, để tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện giáp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2021, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương chủ động phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, Liên đoàn lao động và các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống công nhân lao động.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2021.

Đồng thời, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, nhất là các quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019 để người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn kịp thời triển khai khi bộ luật có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, Bộ này cũng yêu cầu các địa phương chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định trong nội quy, quy chế của doanh nghiệp để thực hiện.

Đặc biệt là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động trong dịp Tết. Tuyên truyền, vận động để người lao động, người sử dụng lao động có những thỏa thuận, bảo đảm cùng nhau chia sẻ khó khăn trong bối cảnh bị tác động bởi đại dịch Covid-19.

Bộ cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương nắm bắt tình hình tuyển dụng, sử dụng, biến động lao động trong các doanh nghiệp, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Qua đó, kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp giải quyết chế độ đối với người lao động thôi việc, mất việc làm theo quy định.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giới thiệu việc làm đối với người lao động bị mất việc làm và theo yêu cầu của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh bị tác động bởi dịch bệnh và sự dịch chuyển lao động thường xảy ra vào những dịp sau Tết.

Ngoài ra, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn; có biện pháp thích hợp để ngăn ngừa, giảm thiểu các tranh chấp lao động, đình công phát sinh trên địa bàn, nhất là vào giai đoạn trước và sau Tết.

Trong trường hợp có tranh chấp lao động, đình công phát sinh, các cơ quan chức năng, tổ chức cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, hỗ trợ các bên tiến hành đối thoại, thương lượng để giải quyết bất đồng, không để đình công xảy ra kéo dài, lan truyền giữa các doanh nghiệp, gây ra tình trạng mất trật tự, an toàn xã hội.