16:38 19/04/2012

Cấm xây nhà, biệt thự trong sân golf

Bảo Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf

Cả nước hiện có 29 sân golf đã đưa vào sử dụng trong số 90 dự án sân golf được phê duyệt.
Cả nước hiện có 29 sân golf đã đưa vào sử dụng trong số 90 dự án sân golf được phê duyệt.
Đưa ra khỏi quy hoạch những dự án sân golf đã có trong quy hoạch nhưng không triển khai, sẽ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư nếu nhà đầu tư triển khai chậm, không được dùng đất sân golf để xây nhà, biệt thự...

Đó là những nội dung đáng chú ý trong chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch sân golf vừa được Thủ tướng ký ban hành.

Theo thống kê của cơ quan quản lý, sau hơn 2 năm thực hiện quy hoạch đã có 29 sân golf đưa vào khai thác, sử dụng trong số 90 sân golf nằm trong quy hoạch được duyệt. Các sân golf đang hoạt động đã góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương theo hướng tăng dịch vụ, thu hút khách du lịch, tạo việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước, bảo đảm phát triển hiệu quả và bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, việc thực hiện quy hoạch sân golf đã được phê duyệt còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém; một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ quy định của Chính phủ, hiện tượng đầu tư không đúng với quy hoạch, chậm tiến độ, làm cho dư luận, nhất là nhân dân địa phương có sân golf chưa thật sự yên tâm. Việc làm cho người lao động tại các địa phương chuyển đổi đất sang làm sân golf chưa đạt được kết quả như mong đợi...

Trước thực tế đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch sân golf, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương trong kiểm tra, thẩm định, cấp phép, bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện hình thành dự án sân golf.

Đối với các dự án sân golf đã có trong quy hoạch nhưng không triển khai thực hiện hoặc chuyển sang địa điểm khác thì UBND cấp tỉnh phải có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng đưa ra khỏi quy hoạch hoặc điều chuyển địa điểm.

Đối với các dự án sân golf đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước thời điểm ban hành Quyết định số 1946/QĐ-TTg, nếu đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng các quy định của Chỉ thị này thì UBND tỉnh lập hồ sơ đề nghị bổ sung vào quy hoạch, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng yêu cầu đối với các dự án mới, các địa phương phải tính toán kỹ về sự cần thiết, hiệu quả đầu tư và căn cứ quy định về tiêu chí, điều kiện hình thành tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg và các yêu cầu tại chỉ thị này, lập hồ sơ đề nghị bổ sung vào quy hoạch, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chỉ thị cũng nêu rõ các địa phương không được sử dụng đất lúa, đất màu, đất trồng rừng phòng hộ để xây sân golf.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu không được sử dụng đất đã cấp cho việc xây dựng sân golf để xây nhà, biệt thự để bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vào mục đích khác; xây dựng sân golf chủ yếu ở các khu vực có tiềm năng du lịch cao, tại các vùng đất cát hoang hóa ven biển, đất đồi núi trọc, đất hoang hóa; diện tích đất làm sân golf phải nằm trong quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm sân golf phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án sân golf theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và tuân thủ chặt chẽ các quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, lao động.

Đồng thời, kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định đầu tư nếu nhà đầu tư dự án sân golf vi phạm về tiến độ đăng ký, triển khai chậm và không hiệu quả; xử lý theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường nếu vi phạm về môi trường.