23:56 05/07/2016

Cấp thêm mã chứng khoán cho 129 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

VSD vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2016

Tính đến ngày 30/06/2016, đã có thêm 129 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 34 tổ chức và 95 cá nhân.
Tính đến ngày 30/06/2016, đã có thêm 129 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 34 tổ chức và 95 cá nhân.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2016.

Theo đó, tính đến ngày 30/06/2016, đã có thêm 129 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 34 tổ chức và 95 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 31 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 17 tổ chức và 14 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 19.278 mã, trong đó, có 6.304 cá nhân.