14:31 06/07/2022

CEO Gelex muốn mua thêm 1 triệu cổ phiếu Chứng khoán VIX

Hà Anh -

Ông Nguyễn Văn Tuấn đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VIX để nâng sở hữu từ 14,84% lên 15,02% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/7 đến 5/8 bằng hình thức mua thỏa thuận...

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu VIX thời gian qua.
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu VIX thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Tuấn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tuấn đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VIX để nâng sở hữu từ 14,84% lên 15,02% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/7 đến 5/8 bằng hình thức mua thỏa thuận từ ông Phan Đức Lĩnh.

Được biết, ông Nguyễn Văn Tuấn là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chứng khoán VIX. Hiện, ông Tuấn đang là Tổng giám đốc Gelex (mã GEX - sàn HoSE).

Trước khi giao dịch, ông Nguyễn Văn Tuấn và những người có liên quan nắm giữ 136.952.922 cổ phiếu, tương ứng 24,94% tổng số cổ phiếu VIX đang lưu hành.

Sau khi kết thúc giao dịch với giả định mua thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì ông Nguyễn Văn Tuấn và những người có liên quan nắm giữ 137.952.922 cổ phiếu, tương ứng 25,12% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VIX.

Giao dịch này đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán VIX thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/VIX/NQ -ĐHCĐ ngày 30/06/2022. Như vậy, theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không thuộc trường hợp phải chào mua công khai.

Năm 2022, VIX dự kiến lợi nhuận trước và sau thuế năm 2022 lần lượt đạt 820 tỷ và 656 tỷ đồng, giảm lần lượt 9,6% và 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cổ đông công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Theo đó, công ty dự kiến phát hành gần 33 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:6 (tương ứng 6%). Thời gian thực hiện trong quý 3/2022. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của công ty dự kiến đạt hơn 5.821 tỷ đồng.

Hiện giá cổ phiếu VIX đang ghi nhận giảm 2,16% xuống còn 9.980 đồng/cp và giảm gần 56% trong 3 tháng qua.

Mới đây, GEX dự kiến muốn mua lại hai đợt phát hành trái phiếu trong năm 2020 - trong đó, đối với trái phiếu 1, Công ty mua lại 135,2 tỷ đồng trái phiếu trong tổng 200 tỷ đồng, chiếm 67,6% tổng lượng trái phiếu đang lưu hành và dự kiến mua lại là ngày 22/7/2022. Được biết, đây là trái phiếu phát hành ngày 22/7/2020 và đáo hạn ngày 22/7/2023 với lãi suất cố định 10%/năm trong 2 năm đầu. Như vậy, Gelex đã mua trước hạn 1 năm.

Đối với trái phiếu 2, Công ty dự kiến mua lại 69,7 tỷ đồng trong tổng 200 tỷ đồng đã phát hành, chiếm 34,85% tổng lượng đang lưu hành và dự kiến mua là ngày 23/7/2022.

Được biết, đây là trái phiếu phát hành ngày 23/7/2020 và đáo hạn ngày 23/7/2023 với lãi suất cố định 10%/năm trong 2 năm đầu. Như vậy, Công ty dự kiến mua trước hạn 1 năm. Nếu thực hiện mua lại thành công, Gelex sẽ mua lại thêm 204,9 tỷ đồng trái phiếu trước hạn 1 năm.