08:59 31/12/2019

Chấm dứt khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

Nguyên Vũ

Phó thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài trong thời gian sớm nhất

Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp - Ảnh minh hoạ
Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp - Ảnh minh hoạ

Phó thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài trong thời gian sớm nhất.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Phó thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu kỹ, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các khuyến nghị của Đoàn thanh tra EC, phối hợp với các bộ, ban, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đặc biệt là tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung khung pháp lý đảm bảo phù hợp với khuyến nghị của Đoàn thanh tra EC và tình hình thực tiễn của Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn được giao chủ trì đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành, nghề thuỷ sản, trong đó chuyển đổi một cách hợp lý từ khai thác sang nuôi trồng, đặc biệt là nuôi biển. Khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển thuỷ sản cho giai đoạn tới, trên cơ sở đó xây dựng đề án phát triển nuôi biển.

Các bộ, ban, ngành và uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển được yêu cầu tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm pháp luật về thủy sản, các chỉ đạo của Thủ tướng và của Ban chỉ đạo quốc gia tại các văn bản liên quan. Trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, tập trung thực hiện các quy định liên quan về kiểm soát, giám sát tàu cá (MCS), truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU.

Tăng cường công tác phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, đặc biệt là trong công tác xử lý hành vi khai thác IUU.

Phó thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân các tỉnh ven biển, và các bộ, ngành liên quan triển khai các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài trong thời gian sớm nhất, cố gắng hoàn thành trước đợt thanh tra tiếp theo của EC.

Yêu cầu tiếp theo từ lãnh đạo Chính phủ là kiên quyết ngăn chặn, xử lý các tàu cá xuất bến không đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang bị thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị an toàn hàng hải; đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ lao động tham gia vào hoạt động khai thác hải sản theo quy định của pháp luật về lao động. Trao đổi kịp thời với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về các tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Chỉ đạo hiệp đồng giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển để tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác IUU.

Bộ Ngoại giao được giao chủ trì, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân về ranh giới hoạt động trên biển. Chủ động thu thập tài liệu, thông tin, chứng cứ về tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, kịp thời cung cấp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương để xử lý. Tăng cường công tác đấu tranh ngoại giao đối với các trường hợp tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt giữ, xử lý tại các vùng biển chồng lấn, tranh chấp.

Bộ Công an khẩn trương điều tra, xử lý điểm các tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam, các tàu cá cố tình sử dụng biển số giả của nước ngoài để vi phạm vùng biển các nước.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển căn cứ đặc thù nghề cá của địa phương, chủ động xác định các trường hợp có khả năng cao vi phạm khai thác IUU để có biện pháp tuyên truyền, vận động, phòng ngừa từ sớm. Đảm bảo tiến độ lắp đặt thiết bị VMS, đánh dấu tàu cá theo quy định, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá để phục vụ cho công tác xử lý hành vi khai thác IUU; ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định, Phó thủ tướng yêu cầu.