21:11 25/11/2021

Gỗ Trường Thành được chấp thuận cho chào bán 100 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Hà Anh -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản cho phép TTF thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của công ty...

Biểu đồ điểm chỉ số TTF.
Biểu đồ điểm chỉ số TTF.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố công văn của UBCKNN chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Cụ thể: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa có văn bản cho phép TTF thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty.

Theo đó, trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và phát hành, TTF phải gửi báo cáo kết quả kèm xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán về UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, TTF sẽ phát hành gần 59,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Danh sách tham gia có 19 nhà đầu tư, bao gồm 18 nhà đầu tư cá nhân và 01 nhà đầu tư tổ chức là CTCP Đầu tư phân phối Satico.

Dự kiến, TTF sẽ thu về gần 595 tỷ đồng để tái cấu trúc các khoản nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động kinh doanh. Theo đó, TTF sẽ trả nợ gần 203 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á, chi nhánh Bình Dương và 109 tỷ đồng cho bà Đoàn thị Diễm Huyền trong quý 4/2021. Đồng thời, bổ sung 283 tỷ đồng vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, dự kiến trong quý 4/2021 - quý 1/2022.

Kế hoạch thanh toán nợ của TTF.
Kế hoạch thanh toán nợ của TTF.

Đồng thời, TTF sẽ phát hành 40,5 triệu cp ưu đãi cổ tức 6,5%/năm để hoán đổi khoản nợ đang nợ ông Bùi Hồng Minh là 405 tỷ đồng. Trong đó, TTF có trách nhiệm mua lại một phần hoặc toàn bộ 40,5 triệu cp sắp phát hành này (nếu số cổ phần này không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông) với mức giá bằng mệnh giá khi đảm bảo đủ nguồn vốn để mua lại sau thời gian 5 năm.

Tổng cộng, TTF sẽ phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu ưu đãi, thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, kể từ ngày phát hành.

Trước đó, ngày 24/04/2019, HOSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu TTF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 06/05/2019 do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là -1.406,8 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2018 là -715,1 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Sau đó, ngày 31/8/2021, HOSE nhận được báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét của TTF. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất là 901 triệu đồng, lỗ lũy kế tại ngày 30/06/2021 là -3.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2021 là -553 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm Công ty.

Trên cơ sở CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2021 có lãi nhưng Công ty đang lỗ lũy kế lớn tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm, SGDCK Tp.HCM tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.

Nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty có vốn chủ sở hữu là số âm thì cổ phiếu TTF sẽ thuộc trường hợp hủy niêm yết theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Kết thúc quý 3/2021, TTF báo lãi 1,6 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 9 tỷ) và luỹ kế lãi hơn 11 (cùng kỳ lãi 52 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của TTF đạt hơn 2.544 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm (2.241 tỷ đồng); hàng tồn kho tăng 17%, lên gần 614 tỷ đồng và công ty đang ghi nhận lỗ luỹ kế là 3.042 tỷ đồng, vốn chủ âm hơn 552 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/11, giá cổ phiếu TTF tăng 0,87% lên 11.600 đồng/cp và tăng 68,12% trong 3 tháng qua.