09:47 30/12/2019

Chính phủ nhận diện hạn chế, yếu kém của nền kinh tế

Hà Vũ

Thực thi pháp luật nhiều nơi chưa nghiêm, bảo vệ chủ quyền biển đảo gặp nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng một số yếu tố chưa thực sự vững chắc

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cao nhât của Đảng, Nhà nước, nhiều vị uỷ viên Bộ Chính trị - Ảnh: QH
Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cao nhât của Đảng, Nhà nước, nhiều vị uỷ viên Bộ Chính trị - Ảnh: QH

Thực thi pháp luật nhiều nơi chưa nghiêm, bảo vệ chủ quyền biển đảo gặp nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng một số yếu tố chưa thực sự vững chắc...

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 30/12, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh nhiều kết quả nhưng cũng nêu không ít hạn chế, yếu kém.

2019 là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ đồ đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay - như lời đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã phát biểu, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Khiếu kiện về đất đai vẫn còn bức xúc

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó thủ tướng nhận định, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, yếu kém và tiếp tục gặp khững khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng một số yếu tố chưa thực sự vững chắc. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công chậm. Khu vực nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Chất lượng dịch vụ cải thiện chậm. Phát triển kết cấu hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu. Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước còn chậm.

Chính phủ nhận định, đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai. Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Khắc phục quá tải bệnh viện còn chậm, chất lượng y tế cơ sở chưa cao. Tình trạng bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình… còn xảy ra ở một số địa phương. Ô nhiễm môi trường nhiều nơi vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là ô nhiễm không khí tại một số thành phố. Thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng nặng nền trong khi nguồn lực còn hạn chế.

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật còn bất cập, thực thi pháp luật nhiều nơi chưa nghiêm. Cải cách thủ tục hành chính một số lĩnh vực chưa thực chất. Khiếu kiện về đất đai vẫn còn bức xúc ở một số địa phương. Tình hình trật tự an toàn xã hội, tội phạm trên một số địa bàn diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông giảm nhưng số người chết và bị thương vẫn ở mức cao. Tình trạng tin giả, xấu, độc trên mạng xã hội còn nhiều. Bảo vệ chủ quyền biển đảo gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chưa khai thác tốt những cơ hội và lợi ích của các hiệp định thương mại tự do cho phát triển đất nước, Phó thủ tướng nêu.

Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, vấn đề đầu tiên được Phó thủ tướng đề cập là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Năm 2020 cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn. Phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển hài hòa văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Nhiệm vụ năm sau còn được xác định, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. 

Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; tiếp tục nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế, Phó thủ tướng nêu.

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh, 2020 chú trọng giải quyết những vấn đề mang tính trung và dài hạn; tạo cơ sở vững chắc cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Hội đồng dân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Quốc hội khóa XV, tạo tiền đề thuận lợi cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.