14:48 27/01/2011

Chính thức duyệt phương án cổ phần hóa EVN Telecom

Minh Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa EVN Telecom

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần FPT và Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) là 49% vốn điều lệ.
Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần FPT và Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) là 49% vốn điều lệ.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom).

Cụ thể, phương án cổ phần hóa EVN Telecom được thực hiện theo hình thức bán một phần vốn nhà nước hiện có tại EVNTelecom cho nhà đầu tư chiến lược và bán ưu đãi cho người lao động.

Cổ phần nhà nước do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ là 50,6% vốn điều lệ, cổ phần bán cho người lao động trong công ty là 0,4% và cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty Cổ phần FPT và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) là 49% vốn điều lệ.

Trong đó, vốn điều lệ của EVN Telecom là gần 3.000 tỷ đồng.

Theo quyết định, cổ phần EVN Telecom bán cho nhà đầu tư chiến lược - hai công ty "mẹ - con" FPT - được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trực tiếp. Còn giá bán ưu đãi cho người lao động trong công ty bằng 60% giá bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đàm phán giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi, không để thất thoát tài sản nhà nước và không thấp hơn mức giá đã đàm phán bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Trước đó, cuối tháng 10, Thủ tướng cũng đã đồng ý về mặt nguyên tắc cho EVN Telecom lựa chọn đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần FPT và Công ty FPT Telecom (công ty con của FPT).