20:34 06/08/2011

Chủ tịch Quốc hội: “Tín nhiệm cao là đòi hỏi cao”

Nguyên Thảo

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định ông "sẽ không ngồi nhầm vai"

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị, nếu vẫn theo chế độ thủ trưởng như ở Chính phủ thì sẽ nhầm vai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trả lời tại cuộc họp báo ngay sau khi bế mạc kỳ họp Quốc hội thứ nhất, chiều 6/8.

Câu hỏi “Chủ tịch có e ngại khi nào đó đang ngồi ghế điều hành mà bị nhầm vai không” được đặt ra cùng với sự liên kết với ý kiến phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc tại phiên thảo luận về kinh tế, xã hội sáng cùng ngày.

Ông Quốc đã nói: “Với kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 13 này, chúng ta được chứng kiến một hiện tượng hi hữu trong lịch sử Quốc hội, một vị Phó thủ tướng thường trực trình bày bản báo cáo của Chính phủ ở đầu kỳ họp lại trở thành Chủ tịch Quốc hội chủ trì giám sát ngay chính bản báo cáo của mình. Lần đầu tiên có một nhà hành pháp lại trở thành nhà lập pháp và hơn thế nữa chúng ta cũng chứng kiến nhiều thành viên của Chính phủ lại hóa thân vào Quốc hội”.

Nhấn mạnh đại biểu Quốc nói đến khía cạnh thuận lợi, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng trả lời, công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta là làm theo yêu cầu và theo phân công của tổ chức. Căn cứ vào đó để xem xét năng lực, phẩm chất, tiêu chuẩn để phân công và bầu cử.

“Tôi đã được phân công và bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Tôi đã có lời phát biểu khi nhậm chức. Chắc là tôi không ngồi nhầm vai đâu. Tất nhiên, đang làm Chính phủ mà sang làm bên Quốc hội thì cũng có thuận lợi.

Như tôi đã nói (khi trả lời câu hỏi về điều kiện hoạt động của Quốc hội khi có đến hai phần ba đại biểu không chuyên trách - PV) một vị đại biểu Quốc hội mà gắn bó sâu sát với cuộc sống thì khi sang làm bên Quốc hội sẽ thuận lợi hơn. Trường hợp của tôi cũng na ná như vậy. Nếu mình đổi mới được hoạt động, bám sát được chức năng nhiệm vụ thì sẽ hoàn thành tốt.

Còn cái khó là thế này, tôi xin nói thật với các đồng chí là làm thủ trưởng thì khác, có ai nói gì thì nói, nghe thì nghe, không nghe thì quên, cái khó của tôi thì là như thế”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.

“Tôi cũng đã nói với Thường vụ Quốc hội là mong các đồng chí thông cảm, có thể trong tác phong của tôi cũng sẽ có lúc như thế. Nhưng tôi sẽ tập dần và làm tốt việc ấy thì sẽ không ngồi nhầm vai. Còn nếu sang đây mà cứ "quyết đại" thì sẽ nhầm vai, nên phải cố gắng.

Trước kia tôi đã từng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, tức là làm thủ trưởng. Rồi sang làm Phó thủ tướng, lại là người giúp việc. Hai vị trí công việc này cũng khác nhau lắm. Và xin nói là tôi vẫn ngồi đúng vai.

Còn bây giờ, chuyển từ Chính phủ sang Quốc hội tức là chuyển từ chế độ thủ trưởng sang chế độ hội nghị, là thảo luận dân chủ là tập trung và quyết theo đa số, khó thế đấy, nhưng tôi sẽ tập để làm tốt.

14 ngày “tập” vừa rồi cũng thấy được rồi. Mỗi việc Chủ tịch Quốc hội đưa ra đều được Quốc hội bỏ phiếu cao, chắc là mình điều hành cũng được Quốc hội chấp nhận”.

Liên quan đến vấn đề được một số đại biểu đề nghị Quốc hội cần bày tỏ chính kiến xung quanh tình hình biển Đông, Chủ tịch khẳng định, quan điểm của chúng ta trong vấn đề này là mong muốn hòa bình, hợp tác, hữu nghị, độc lập, dân chủ, gìn giữ hòa bình, ổn định của thế giới.

“Chúng ta nhất quán quan điểm chủ quyền và quyền chủ quyền, phù hợp với pháp luật quốc tế và những cam kết quốc tế, đó là Công ước luật Biển 1982. Quan điểm của ta là đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, và làm hết sức vì sự hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới”, Chủ tịch nói.

Bên cạnh những nội dung trên, ông Hùng cũng dành thời gian để trả lời về một số định hướng trong đổi mới hoạt động của Quốc hội cả trong lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trước khi trả lời trực tiếp các câu hỏi, ông nhấn mạnh một số nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 13, đặc biệt là công tác nhân sự.

Theo Chủ tịch, quá trình giới thiệu nhân sự và bầu các chức danh chủ chốt của bộ máy nhà nước đã được triển khai đúng trình tự, có xem xét, lựa chọn cân nhắc nhiều mặt, giải trình thấu đáo.

“Quốc hội đã dành sự tín nhiệm, tập trung bỏ phiếu cho các chức danh chủ chốt với số phiếu rất cao, tôi ở Quốc hội lâu nhưng chưa bao giờ thấy biểu quyết nào được trăm phần trăm số phiếu như biểu quyết phê chuẩn chung về bộ máy Chính phủ như vừa rồi”.

Bỏ phiếu cao, tín nhiệm cao là đòi hỏi cao, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.