11:12 24/04/2022

Chưa thống nhất đơn vị cấp 7 giấy tờ để F0 hưởng bảo hiểm xã hội

Nhật Dương -

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng, việc xem xét, quy định cấp 7 loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho F0 thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, trong khi Bộ Y tế nói chưa có cơ sở pháp lý…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có công văn góp ý về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị nhiễm Covid-19.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng, theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 4 Điều 100 của Luật Bảo hiểm xã hội thì quy định về xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp điều trị ngoại trú) đối với người lao động nhiễm Covid-19 thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, việc xem xét quy định các loại giấy tờ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trong 7 loại giấy mà hai Bộ đã thống nhất thì năm loại là do cơ sở y tế ban hành, như thế là phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Đối với hai loại giấy tờ không do cơ sở y tế cấp (Quyết định cách ly tại nhà và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly đều do chính quyền địa phương cấp), Bộ lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Y tế có thể hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào hai loại giấy tờ này để cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Về thời hạn áp dụng 7 loại giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, cơ quan này đề nghị chỉ áp dụng đối với thời gian trước ngày Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56 có hiệu lực để giải quyết các vướng mắc trước đây.

Kể từ ngày Thông tư sửa đổi có hiệu lực thì áp dụng theo Thông tư mới và các quy định có liên quan để giải quyết chế độ chính sách.

Trước đó, Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Các giấy tờ này bao gồm: Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp; giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp; giấy xét nghiệm (Test nhanh hoặc PCR ) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp; giấy xác nhận bị mắc Covid-19 của Trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ Covid cộng đồng, y tế cơ quan/doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị Covid-19 tại nhà; quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung; phiếu xác nhận đã điều trị Covid-19 của các bệnh viện dã chiến.

Bộ Y tế cho biết, đối chiếu với quy định của các văn bản Luật thì 7 loại giấy tờ nêu trên chưa được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản luật có liên quan khác. Vì vậy, Bộ Y tế chưa có cơ sở pháp lý để đưa vào hướng dẫn trong Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Ðể giải quyết những vướng mắc trên, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, để Bảo hiểm xã hội làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc Covid-19.

Trong trường hợp không ban hành nghị quyết, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ giao thẩm quyền cho bộ trưởng Bộ Y tế được phép công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và quy định mẫu, thẩm quyền cấp 7 loại giấy tờ nêu trên vào thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 56/2017/TT-BYT.