11:34 04/03/2022

Hà Nội yêu cầu không gây phiền hà trong giải quyết chế độ cho F0

Phúc Minh

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện giải quyết kịp thời chế độ cho F0, không để hồ sơ chậm muộn, nghiêm cấm việc gây phiền hà, khó khăn đối với người lao động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội nêu rõ yêu cầu này trong công văn số 651/BHXH-CĐBHXH về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội yêu cầu bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người điều trị Covid-19 theo quy định kịp thời, không để hồ sơ chậm muộn, nghiêm cấm việc gây phiền hà, khó khăn đối với người lao động.

Cùng với đó, các đơn vị trên cũng chủ động phối hợp với Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã hướng dẫn các Trạm y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm cấp kịp thời giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19 (F0). Hướng dẫn các Trạm y tế cập nhật thông tin người điều trị Covid-19 đã được cấp ciấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội lên Cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký y, bác sỹ của các cơ sở khám chữa bệnh, trường hợp ủy quyền ký thay thủ trưởng đơn vị thực hiện theo quy định tại mục c, khoản 5 Điều 26 của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017.

Đối với hồ sơ, giấy tờ do người lao động cung cấp chưa đúng quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT, hướng dẫn người lao động đến cơ sở khám chữa bệnh điều trị bệnh nhân để hoàn thiện và cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó Sở Y tế Hà Nội có hướng dẫn, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và cách ghi nội dung thực hiện theo Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động.

Đối với người nhiễm Covid-19 là lao động điều trị tại nhà thì trạm y tế nơi quản lý, điều trị bệnh nhân có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Đối với người nhiễm Covid-19 là người lao động điều trị tại trạm y tế lưu động, thì y, bác sĩ được phân công trực tiếp chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19 ký xác nhận vào vị trí "người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh".

Đơn vị chủ quản là Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm ký đóng dấu vào giấy chứng nhận hoặc ủy quyền bằng văn bản cho trạm y tế xã, phường, thị trấn ký đóng dấu.

Hiện cả nước đang ghi nhận hàng trăm ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày, trong đó có số lượng lớn là người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong trường hợp này, người lao động sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm xã hội nếu đảm bảo đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.