13:04 19/07/2021

Chứng khoán VnDirect báo lãi gấp 5 lần trong 6 tháng 2021 nhờ thị trường lập nhiều kỷ lục

An Nhiên

VnDirect ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng bứt phá nhờ nghiệp vụ tự doanh, hoạt động môi giới và cho vay margin...

Công ty CP Chứng khoán VnDirect (mã chứng khoán VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 2/2021 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bứt phá so với cùng kỳ năm 2020 nhờ thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2021 lập nhiều kỷ lục về thanh khoản, chỉ số Vn-Index, cho vay margin...

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong kỳ của VND ghi nhận 1.091 tỷ đồng, tăng 166% so với quý 2/2021. Doanh thu tăng mạnh nhờ lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (EVTPL) ghi nhận 327,8 tỷ đồng, tăng 2,6 lần, trong đó lãi từ nghiệp vụ tự doanh ghi nhận 185 tỷ đồng, tăng 55%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu ghi nhận 244 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán ghi nhận 371 tỷ đồng, tăng 3,4 lần. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 56 tỷ đồng, trong khi năm ngoái chỉ ghi nhận nửa tỷ đồng.

Chứng khoán VnDirect báo lãi gấp 5 lần trong 6 tháng 2021 nhờ thị trường lập nhiều kỷ lục - Ảnh 1

Mặc dù vậy, lỗ bán từ các tài sản tài chính FVTPL cũng tăng mạnh ghi nhận 141 tỷ đồng, chi phí môi giới chứng khoán 212 tỷ đồng tăng 3,2 lần, chi phí các khoản cho vay tăng 3 lần lên 15,3 tỷ đồng.

Trong quý 2/2021, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận 389 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với quý 2/2021. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, VnDirect ghi nhận lãi 904,6 tỷ đồng, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng tài sản của VnDirect tính đến cuối tháng 6/2021 là 22.468,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 14.959 tỷ đồng cuối năm 2020. Tổng tài sản tăng chủ yếu nhờ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ tăng mạnh từ 966 tỷ đồng cuối năm 2020 lên 1.766 tỷ đồng.

Danh mục các tài sản tài chính FVTPL của VnDirect hiện tại gồm các mã cổ phiếu PTI, VHM, HPG, TCB, VIC, MWG. Trong đó, ghi nhận lãi lớn từ các cổ phiếu này. Riêng VIC bị lỗ gần 5 tỷ đồng. Trong kỳ, VnDirect đã nâng sở hữu VHM, VIC, MWG và giảm sở hữu HPG, TCB.

Tiền mặt của VnDirect tăng 19%, đạt 1.148 tỷ đồng. Các khoản cho vay ghi nhận 9.302 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với con số 4.705 tỷ đồng cuối tháng 12/2020 và gấp 1,94 lần vốn chủ sở hữu (4.775 tỷ đồng). Nợ phải trả tăng mạnh từ 11.153 tỷ đồng lên 17.693 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính ghi nhận 11.505 tỷ đồng, tăng 21%.