10:08 20/11/2022

Cổ phiếu thép hồi phục

Thuỷ Tiên -

Giao dịch khởi sắc trong ba phiên cuối tuần đã giúp cổ phiếu của nhiều nhóm ngành hồi phục tích cực. Trong đó, nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu tăng mạnh nhất nhờ các cổ phiếu ngành thép. Thị giá HPG tăng tới 22,7%; HSG tăng 11%; NKG tăng 7,6%...

Cổ phiếu thép hồi phục - Ảnh 1
Cổ phiếu thép hồi phục - Ảnh 2
Cổ phiếu thép hồi phục - Ảnh 3
Cổ phiếu thép hồi phục - Ảnh 4
Cổ phiếu thép hồi phục - Ảnh 5
Cổ phiếu thép hồi phục - Ảnh 6
Cổ phiếu thép hồi phục - Ảnh 7
Cổ phiếu thép hồi phục - Ảnh 8
Cổ phiếu thép hồi phục - Ảnh 9