14:58 13/02/2022

Cổ phiếu thép trở lại ngay trong tuần đầu tiên năm Nhâm Dần 2022

Thuỷ Tiên -

Tuần qua, ngành cổ phiếu nguyên vật liệu, với nhóm thép đã trở lại. Nổi bật nhất là cặp đôi ngành thép HSG và NKG, khi sánh vai trong 10 top mã tăng mạnh nhất sàn HOSE...

Cổ phiếu thép trở lại ngay trong tuần đầu tiên năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 1
Cổ phiếu thép trở lại ngay trong tuần đầu tiên năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 2
Cổ phiếu thép trở lại ngay trong tuần đầu tiên năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 3
Cổ phiếu thép trở lại ngay trong tuần đầu tiên năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 4
Cổ phiếu thép trở lại ngay trong tuần đầu tiên năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 5
Cổ phiếu thép trở lại ngay trong tuần đầu tiên năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 6
Cổ phiếu thép trở lại ngay trong tuần đầu tiên năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 7
Cổ phiếu thép trở lại ngay trong tuần đầu tiên năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 8
Cổ phiếu thép trở lại ngay trong tuần đầu tiên năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 9