00:50 30/09/2021

Đà Nẵng đầu tư xây dựng khu tái định cư dự án Làng Đại học

Khoản đầu tư này lấy từ nguồn ngân sách thành phố nhằm mục đích bố trí tái định cư phục vụ giải tỏa để triển khai dự án Làng Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc…

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3014/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Làng Đại học tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Theo đó, tổng mức đầu tư là 227 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố với mục đích bố trí tái định cư phục vụ giải tỏa để triển khai dự án Làng Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư, kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện từ năm 2020-2023. Quy mô đầu tư xây dựng bao gồm các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng và hệ thống thông tin liên lạc phù hợp với quy hoạch dự án.

Trong Quyết định số 227/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng tỷ lệ 1/2000, phân khu đô thị Làng Đại học Đà Nẵng có quy mô 286,5 ha, gồm 96,5 ha thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng và 190 ha, thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Làng Đại học Đà Nẵng được xác định là khu đô thị thông minh, đô thị xanh, sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp xu hướng công nghệ 4.0. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc trên cơ sở lấy sinh viên làm trung tâm, tạo thuận lợi và tiện nghi cho sinh viên; tạo môi trường giáo dục nhân cách, kỹ năng sống cho sinh viên; quản lý vận hành thuận lợi, an toàn.

Đây sẽ là trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia và quốc tế. Tổng quy mô phục vụ đến năm 2035 là 66.000 người, gồm 60.000 sinh viên và khoảng 6.000 giảng viên, cán bộ.

Trong đó, khu trung tâm là nơi điều hành khu đại học, công trình dịch vụ công cộng và một số tiện ích chung. Và khu học tập cùng các cơ sở nghiên cứu thuộc Đại học Đà Nẵng đã dự kiến bố trí cho 11 trường được xác định tại Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng...

Đối với 190 ha cần nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh này vừa phê duyệt theo Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 20/8/2021.

Khu vực lập quy hoạch có quy Quy mô dân số: 39.200 sinh viên; dân cư 2.500 người với mục tiêu nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 9/7/2020.

Đồng thời, làm cơ sở pháp lý triển khai lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình, các khu chức năng trong khu vực lập quy hoạch; làm cơ sở thu hút đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, phát triển Đại học Đà Nẵng theo kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường…