14:41 31/01/2023

Đà Nẵng triển khai 5 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa phục vụ du lịch

Ngô Anh Văn -

Đà Nẵng sẽ có 5 tuyến đường thủy nội địa phục vụ nhu cầu kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến và kinh doanh vận chuyển khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố...

Cầu Rồng (nơi các tuyến vận tải thủy nội địa đi qua) sẽ  phun lửa và phun nước trong những tối cuối tuần và các ngày lễ lớn phục vụ khách du lịch ban đêm tham quan sông Hàn.
Cầu Rồng (nơi các tuyến vận tải thủy nội địa đi qua) sẽ phun lửa và phun nước trong những tối cuối tuần và các ngày lễ lớn phục vụ khách du lịch ban đêm tham quan sông Hàn.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa chính thức công bố 5 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa nhằm phục vụ phát triển loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến và kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, 5 tuyến vận tải hành khách nội địa bao gồm: Tuyến số 1 là tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý có lộ trình bến xuất phát đầu tiên (trong phạm vi cầu Nguyễn Văn Trỗi - cầu Thuận Phước) - hạ lưu cầu Nguyễn Văn Trỗi - thượng lưu cầu Thuận Phước - cảng sông Hàn, bến đích cuối cùng). Các phương tiện hoạt động trên tuyến này phải được cơ quan đăng kiểm chứng nhận một trong các vùng hoạt động: SI, SII, SB, vùng IV. Thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc lúc 23 giờ.

Tuyến thứ 2 là tuyến sông Hàn - hòn Chảo có lộ trình bến xuất phát đầu tiên (giữa cầu Nguyễn Văn Trỗi - cầu Thuận Phước) - cầu Thuận Phước - cửa biển - điểm đến theo quy định - cảng, bến đích cuối cùng). Các phương tiện hoạt động trên tuyến này phải được cơ quan đăng kiểm chứng nhận vùng hoạt động SB. Thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc lúc 17 giờ 30. Riêng tàu nhà hàng nổi phục vụ khách tham quan du lịch trên sông kết thúc trước 23 giờ.

Thứ 3 là tuyến từ Bến thủy nội địa CT15 (bán đảo Sơn Trà) đi hòn Sụp - bãi Nam - bãi Đa, cự ly vận tải cách bờ không quá 1,8 km. Các phương tiện hoạt động trên tuyến này phải được cơ quan đăng kiểm chứng nhận vùng hoạt động SB. Thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc lúc 17 giờ 30. Riêng tàu nhà hàng nổi phục vụ khách tham quan du lịch kết thúc trước 23 giờ.

Tuyến thứ 4 là tuyến sông Hàn đi sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ, sông Túy Loan, sông Vĩnh Điện (đoạn thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng), sông Yên, sông Quá Giáng. Lộ trình từ bến trên sông Hàn (giữa cầu Nguyễn Văn Trỗi - cầu Thuận Phước) đi về phía thượng lưu sông Hàn. Các phương tiện hoạt động trên tuyến phải được cơ quan đăng kiểm chứng nhận một trong các vùng hoạt động: SI, SII, SB, vùng IV. Thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc lúc 17giờ 30. Riêng tàu nhà hàng nổi phục vụ khách tham quan du lịch kết thúc trước 23 giờ.

Tuyến thứ 5 là Bến thủy nội địa K20 đi sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ, sông Túy Loan, sông Vĩnh Điện (đoạn thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng), sông Yên, sông Quá Giáng, kết thúc tại bến thủy nội địa được công bố theo quy định. Các phương tiện hoạt động trên tuyến phải được cơ quan đăng kiểm chứng nhận một trong các vùng hoạt động: SI, SII, SB, vùng IV. Thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc lúc 17 giờ 30. Riêng tàu nhà hàng nổi phục vụ khách tham quan du lịch kết thúc trước 23 giờ.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa đầu tư phương tiện, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định để triển khai vận hành 5 tuyến đường thủy nội địa nêu trên phục vụ nhu cầu kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến và kinh doanh vận chuyển khách du lịch góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố.