12:21 28/12/2021

Đạm Cà Mau điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận tăng lên hơn 4 lần so với kế hoạch cũ

Hà Anh

DCM điều chỉnh lợi nhuận trước thuế từ 210,04 tỷ lên 924,45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 197,38 tỷ lên hơn 867 tỷ đồng; cổ tức từ cũng tăng gấp đôi từ 5% lên 10%.

Diễn biến giá cổ phiếu DCM.
Diễn biến giá cổ phiếu DCM.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) công bố điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Theo đó, sản lượng sản xuất năm 2021: Đạm Cà Mau (Ure quy đổi) từ 859,91 nghìn tấn lên 875,49 nghìn tấn - trong đó, các sản phẩm từ gốc ure tăng từ 42 nghìn tấn lên 73,30 nghìn tấn và NPK giảm từ 155 nghìn tấn xuống còn 47,87 nghìn tấn.

Về sản lượng kinh doanh: Đạm Cà Mau (Ure) giảm từ 790,88 nghìn tấn xuống còn 765,87 nghìn tấn; các sản phẩm từ gốc ure tăng từ 42 nghìn tấn lên 62,65 nghìn tấn; NPK giảm từ 155 nghìn tấn xuống còn 47,18 nghìn tấn; N46.Plus tăng từ 42 nghìn tấn lên 62,65 nghìn tấn; phân bón tự doanh giữ nguyên là 150 nghìn tấn.

Đáng chú ý, DCM điều chỉnh tăng chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất cả năm từ 7.838,89 tỷ đồng lên 9.168 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ 210,04 tỷ lên 924,45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 197,38 tỷ lên hơn 867 tỷ đồng (tăng 4,4 lần so với kế hoạch cũ); cổ tức từ cũng tăng gấp đôi từ 5% lên 10%.

Kế hoạch điều chỉnh năm 2021 của DCM.
Kế hoạch điều chỉnh năm 2021 của DCM.

Về kế hoạch vốn đầu tư, DCM cũng lên kế hoạch điều chỉnh giảm đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, trang thiết bị từ 115 tỷ đồng xuống còn 97 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT DCM thông báo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với sản lượng sản xuất năm 2022: Đạm Cà Mau (Ure quy đổi) là 860,10 nghìn tấn - trong đó, các sản phẩm từ gốc ure và NPK đều đạt 80 nghìn tấn.

Về sản lượng kinh doanh: Đạm Cà Mau (Ure) đạt 770,27 nghìn tấn; các sản phẩm từ gốc ure đạt 80 nghìn tấn; NPK đạt 80 nghìn tấn; phân bón tự doanh đạt 202 nghìn tấn

Về kế hoạch tài chính, công ty dự kiến tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 9.059,73 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 513,26 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 512,41 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 5%.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư là 929,96 tỷ đồng và công ty sẽ dùng toàn bộ số tiền trên để đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, trang thiết bị cho công ty.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/12, giá cổ phiếu DCM giảm 1,47% xuống 36.900 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên ghi nhận sáng nay 28/12, giá cổ phiếu này tăng 1,22% lên mức 37.350 đồng/cổ phiếu và biến động tăng 189,53% từ hồi đầu năm