10:48 14/07/2016

David Cameron đi, Theresa May đến với chức Thủ tướng Anh

Diệp Vũ

Bà Theresa May chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh, thay thế ông David Cameron