10:00 12/06/2021

Đề nghị các trường nghề không tăng học phí năm học 2021 - 2022

Phúc Minh -

Việc giữ ổn định mức học phí nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhấn mạnh trong công văn vừa gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022.

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021.

Đồng thời tiếp tục thực hiện miễn học phí cho các đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Giáo dục nghề nghiệp và thực hiện công khai học phí theo quy định.

Cơ quan này cho biết, việc giữ ổn định mức học phí nhằm để chia sẻ khó khăn và giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh, người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời để giữ ổn định mức học phí trong khi chờ Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 được ban hành.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3025 ngày 8/5/2021 về công tác điều hành giá năm 2021. Trong đó, nhấn mạnh các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động; Đồng thời, tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, vừa giữ ổn định mặc bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuât, kinh doanh và đời sống của người dân, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...