17:01 26/07/2011

Đề nghị tăng nhân sự cho các cơ quan của Quốc hội

Nguyễn Vũ

Nhiều ủy ban của Quốc hội được đề nghị tăng cả số phó chủ nhiệm và tổng số thành viên

Một số ủy ban của Quốc hội được đề nghị tăng cả số phó chủ nhiệm và tổng số thành viên.

Cuối phiên họp chiều 26/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trình Quốc hội số phó chủ tịch và số ủy viên Hội đồng Dân tộc; phó chủ nhiệm và số ủy viên của mỗi ủy ban của Quốc hội cùng số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Theo đó, số phó chủ nhiệm của một số ủy ban được đề nghị tăng so với nhiệm kỳ trước.

Như, Ủy ban Quốc phòng - An ninh tăng từ 2 lên 3 phó chủ nhiệm, Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp đều là 5 (tăng 1) với số thành viên lần lượt là 36, 40 và 30.

Số phó chủ nhiệm của Ủy ban Kinh tế; Tài chính - Ngân sách; Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng; Về các vấn đề xã hội đều là 4, với số thành viên lần lượt là 45, 37, 32, 43 và 50.

Ủy ban Đối ngoại sẽ có 3 phó chủ nhiệm và 36 thành viên, theo đề xuất. Hội đồng Dân tộc được đề nghị có 4 phó chủ tịch và 40 thành viên. Đoàn thư ký kỳ họp được đề xuất có 13 thành viên, bằng khóa trước.

Sau khi có kết quả thảo luận tại đoàn trong sáng mai, tại phiên họp chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội sẽ trình bày tờ trình về danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Dân tộc; chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm và các ủy viên của mỗi ủy ban của Quốc hội; Trưởng đoàn thư ký và các thư ký kỳ họp Quốc hội.

Việc bầu các chức danh này sẽ diễn ra vào phiên họp sáng thứ sáu (29/7).