12:16 02/06/2022

Đề xuất cộng thêm hệ số khi tính lương tối thiểu giờ

Nhật Dương -

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, xem xét tính mức lương tối thiểu giờ có cộng thêm hệ số bổ sung để bù đắp cho người lao động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đề xuất được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp trong công văn vừa gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo trình tự, thủ tục rút gọn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã dự thảo Tờ trình Chính phủ và nghị định nêu trên, gửi lấy ý kiến các Bộ, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại bảng tổng hợp ý kiến góp ý, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết có 42 đơn vị (trong đó: Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 7 đơn vị; địa phương là 30 đơn vị; Hiệp hội doanh nghiệp là 3 đơn vị; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) góp ý. Qua đó, có 36 đơn vị có ý kiến thống nhất hoàn toàn với nội dung của dự thảo; 6 đơn vị ý kiến thống nhất và có ý kiến khác.

Riêng về đề xuất lương tối thiểu theo giờ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, xem xét tính mức lương tối thiểu giờ có cộng thêm hệ số bổ sung để bù đắp cho người lao động, bởi mức lương tối thiểu giờ dự kiến hiện được cho là còn thấp. 

Tuy nhiên, giải trình về nội dung này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giữ nguyên quan điểm như dự thảo đã đề xuất. Cơ quan này cho rằng, đây là loại hình lương tối thiểu được quy định mới nhằm triển khai quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Các mức lương tối thiểu giờ được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động. Đây là cách xác định mức lương tối thiểu giờ được áp dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới và được các chuyên gia Tổ chức Lao động quốc tế khuyến nghị cho Việt Nam áp dụng.

Việc áp dụng phương pháp quy đổi tương đương nêu trên phù hợp với điều kiện cụ thể ở nước ta khi lần đầu tiên quy định mức lương tối thiểu giờ, tránh tạo ra sự xáo trộn việc trả lương cho người lao động, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Về mức lương tối thiểu giờ hiện được đề xuất cho 4 vùng tương ứng, vùng  1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Về việc áp dụng mức lương tối thiểu, tại bảng tổng hợp này, Bộ Nội vụ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị quy định mức lương áp dụng đối với người lao động qua đào tạo cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu như tại Nghị định số 90 của Chính phủ.

Về thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục đề nghị cân nhắc lùi thời gian điều chỉnh sang ngày 1/1/2023. Tuy nhiên, với cả hai nội dung này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết quan điểm là giữ nguyên như dự thảo và đã giải trình tại tờ trình trước đó.