17:33 01/09/2022

Đề xuất công nhân là đối tượng cần ưu tiên trong khám, chữa bệnh

Nhật Dương

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị bổ sung công nhân lao động là đối tượng cần được quan tâm trong khám, chữa bệnh; có chính sách tạo điều kiện cho công nhân dễ dàng tiếp cận và thuận lợi hơn trong khám bệnh... 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế để đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Công văn số 4873/TLĐ-CSPL do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký nêu rõ: Đối với chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh, tại khoản 1, Điều 4 về ưu tiên bố trí ngân sách cho các hoạt động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị nghiên cứu, bổ sung khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, nơi tập trung đông công nhân lao động thuộc nhóm đối tượng cần được ưu tiên, bố trí ngân sách, được tập trung đầu tư để xây dựng, phát triển cơ sở khám, chữa bệnh. 

Đây là yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết bởi khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất là các địa bàn tập trung đông công nhân lao động, song hệ thống tổ chức các cơ sở khám, chữa bệnh hiện rất ít, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của công nhân lao động.

Việc phát triển cơ sở khám, chữa bệnh tại nơi có đông công nhân vừa đáp ứng điều kiện làm việc của người lao động; đồng thời có khả năng giải quyết các thảm họa, sự cố y khoa. 

Bên cạnh các nhóm đối tượng được xác định tại điểm b, khoản 1, Điều 4 được ưu tiên bố trí ngân sách để khám, chữa bệnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị bổ sung công nhân lao động là đối tượng cần được quan tâm trong khám, chữa bệnh. Đồng thời, cần có chính sách cụ thể để tạo điều kiện cho công nhân dễ dàng tiếp cận và thuận lợi hơn trong khám bệnh, chữa bệnh (đặc biệt là khám, chữa bệnh ngoài giờ hành chính vẫn được thanh toán từ Quỹ Bảo hiểm y tế). 

Về hệ thống tổ chức cơ sở khám, chữa bệnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam cho rằng, điều 96 Dự thảo Luật quy định hệ thống tổ chức cơ sở khám, chữa bệnh được tổ chức thành 3 cấp: cấp khám, chữa bệnh ban đầu; cấp khám, chữa bệnh cơ bản; cấp khám, chữa bệnh chuyên sâu thay vì 4 tuyến tương ứng với 4 cấp hành chính như Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị xác định rõ việc phân thành 3 cấp này được thực hiện theo chuyên môn kỹ thuật hay theo hệ thống tổ chức; đồng thời, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của mỗi cấp.

Việc quy định về giá dịch vụ khám, chữa bệnh được dự thảo Luật quy định (tại Điều 101) theo hướng thay đổi từ cách tiếp cận giá dịch vụ khám, chữa bệnh bao gồm các nhóm yếu tố chi phí trực tiếp, tiền lương, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định sang cách tiếp cận giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo quy định...

Quy định này nhằm khuyến khích, thúc đẩy các cơ sở khám, chữa bệnh đầu tư để nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ cũng như chất lượng của dịch vụ.

Tuy nhiên, dịch vụ khám, chữa bệnh là dịch vụ đặc biệt, liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội; do vậy, thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám, chữa bệnh vẫn cần thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý về giá. Để đảm bảo quyền lợi của người bệnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu, xem xét, quy định khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh, kể cả với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.