08:54 07/10/2021

Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp 2021

Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

Tham dự Diễn đàn có các diễn giả là đại diện các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI…

Đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi lao động do tác động của đại dịch Covid-19 đang là mối quan tâm rất lớn của các nhà quản lý cũng như các nhà quản trị doanh nghiệp. 

Với mục tiêu giúp các doanh nghiệp nhìn nhận đúng và rõ hơn vai trò của việc đảm bảo an toàn nguồn lực lao động đối với tăng trưởng của doanh nghiệp, cũng như giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức và biến động khó lường; Hỗ trợ các doanh nghiệp kiến tạo và thúc đẩy các chính sách, giải pháp củng cố sức mạnh nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện, tính chất và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp… Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (VBCSD) và Mạng lưới Doanh nghiệp Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE) phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Diễn đàn các nhà lãnh đạo Doanh nghiệp 2021 với chủ đề “Đảm bảo an toàn nguồn lực lao động – nền tảng của phát triển bền vững”.

Diễn đàn được cấu trúc thành 2 phiên chính (phiên tham luận và thảo luận) với các diễn giả là đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI: 

- Bà Carly Main, Quyền tham tán, ĐSQ Australia tại Việt Nam;

- Chử Văn Lâm, Tổng Biên tập VnEconomy;

- Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng thư ký VCCI;

- Bà Kelly Wyett, chuyên gia kinh tế cao cấp, Abt Associates, Australia;

- Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Deloitte Việt Nam, Chủ tịch VBCWE, Phó chủ tịch VBCSD;

- Ông Denis Brunetti, Chủ tịch Ericssion Việt Nam – Myanmar – Campuchia – Lào, Thành viên Hội đồng quản trị VBCWE, Phó chủ tịch VBCSD;

- Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch PNJ, thành viên Hội đồng quản trị VBCWE, Phó chủ tịch VBCSD;

- Bà Nguyễn Ngọc Mỹ, Thành viên HĐQT Tập đoàn Alphanam, thành viên Hội đồng quản trị VBCWE;

- Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Telecom;

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng Ban tổ chức & Nhân sự, EVNGENCO3;