13:02 04/05/2021

Doanh thu tài chính đột biến, HNG báo lãi tăng 132%

Hà Anh

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu giảm hơn 1/2 so với cùng kỳ...

Quý 1, doanh thu bán trái cây của HNG giảm từ 301 tỷ hồi quý 1/2020 xuống còn 158,7 tỷ trong quý 1/2021.
Quý 1, doanh thu bán trái cây của HNG giảm từ 301 tỷ hồi quý 1/2020 xuống còn 158,7 tỷ trong quý 1/2021.

Cụ thể: Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021, doanh thu của HAGL Agrico đạt gần 260 tỷ đồng, giảm hơn 1/2 so cùng kỳ năm trước (666,3 tỷ đồng) - trong đó, doanh thu bán trái cây; mủ cao su, vật tư nông nghiệp đều giảm so với cùng kỳ, còn doanh thu từ sản phẩm và dịch vụ khác tăng hơn 1 tỷ lên hơn 5,33 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm sốc từ 273 tỷ về còn gần 42 tỉ đồng.

Trong khi đó, doanh thu tài chính trong kỳ tăng đột biến, cao gấp 10 lần quý đầu năm 2020 từ 16 tỷ lên hơn 168 tỷ đồng - trong đó, trong kỳ ghi nhận phát sinh doanh thu chuyển nhượng đầu tư đạt gần 146 tỷ và 15,7 tỷ là lãi cho vay các công ty khác;

Mặt khác, Chi phí lãi vay giảm mạnh từ hơn 80 tỷ còn 38,8 tỷ đồng; Chi phí bán hàng giảm từ gần 72 tỷ xuống 39,5 tỷ và chi phí quản lý giảm từ 56 tỷ còn hơn 13 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh từ 27 tỷ lên gần 110 tỷ đồng; Kết quả, HNG báo lãi sau thuế 6,6 tỷ đồng - cùng kỳ lãi 2,85 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2021, HAGL Agrico đang lỗ luỹ kế 2.299,5 tỷ đồng - giảm nhẹ so với múc 2.306 tỷ đồng hồi đầu năm và vốn chủ sở hữu tăng 44 tỷ lên 8.724 tỷ đồng.

HNG cho biết, lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất lãi 6,6 tỷ tăng 132% so với cùng kỳ là do doanh thu hoạt động tài chính.

Mới đây, HĐQT HNG đã thống nhất thông qua hồ sơ về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Được biết, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường của HNG đã thông qua các khoản nợ phải trả đối với CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO) nợ phải trả của HNG là 6.274,5 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn lên tới 5.122,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thông qua phương án phát hành 741.446.105 cổ phiếu riêng lẻ - Trong đó: cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ là 550.000.000 cổ phiếu và cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động là 191.446.105 cổ phiếu.

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) đạt 7.414,46 tỷ đồng - Trong đó: Giá trị chào bán để hoán đổi nợ: 5.500 tỷ đồng và giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt động: 1.914,46 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng thêm sau khi chào bán thành công dự kiến là 7.414,46 tỷ đồng.