09:10 16/06/2021

Dự án VietinBank Tower thông báo mời nhà đầu tư lần 3

Khánh Huyền -

Dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị mới Nam Thăng Long, Hà Nội - (“Dự án”) đã được Đại hội đồng cổ đông của VietinBank thông qua chủ trương tái cơ cấu...

Trụ sở chính của VietinBank - 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Trụ sở chính của VietinBank - 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo: Dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị mới Nam Thăng Long, Hà Nội - (“Dự án”) đã được Đại hội đồng cổ đông của VietinBank thông qua chủ trương tái cơ cấu, trong đó ưu tiên phương án VietinBank chuyển nhượng toàn bộ Dự án và mua lại Tháp 68 tầng để làm trụ sở làm việc.

VietinBank xin trân trọng kính mời các Nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực tài chính và quan tâm đến Dự án nói trên gửi cho chúng tôi bản đăng ký quan tâm, đồng thời đến làm việc để được cung cấp thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định đầu tư và tham gia vào các giai đoạn tiếp theo của quá trình tái cơ cấu Dự án.

Thời hạn liên hệ và gửi bản đăng ký quan tâm: không muộn hơn 15/7/2021.

* Thông tin chi tiết:

Ông Trần Minh Đức, Phó Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị
Điện thoại: 02436244846
Emai: Duc.tm@vietinbank.vn
Hoặc:
Ông Nguyễn Đức Thành
Điện thoại: 0912800995
Email: ndthanh@vietinbank.vn
Địa chỉ: VietinBank 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội.