14:55 24/09/2011

Dự kiến hai kịch bản kinh tế năm 2012

Nguyên Vũ

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản cho năm 2012 đã được dự kiến tại hai kịch bản

Ở cả hai kịch bản, chỉ số giá tiêu dùng đều được dự kiến tăng dưới 10% - Ảnh: Việt Tuấn.
Ở cả hai kịch bản, chỉ số giá tiêu dùng đều được dự kiến tăng dưới 10% - Ảnh: Việt Tuấn.
Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản cho năm 2012 đã được dự kiến tại hai kịch bản.

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế Quốc hội chiều 24/9, ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô vẫn được đặt lên hàng đầu trong mục tiêu tổng quát của năm 2012.

Về các chỉ tiêu cụ thể, trong khi các chỉ tiêu xã hội và môi trường chỉ có một phương án thì các chỉ tiêu kinh tế được dự kiến tại hai kịch bản.

Kịch bản 1 được xây dựng trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, nhưng có xu hướng phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2011. Những khó khăn ở trong nước từng bước được giải quyết, lạm phát giảm mạnh, kinh tế vĩ mô đi dần vào ổn định.

Theo đó, GDP tăng khoảng 6,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 101,7 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2011, nhập siêu khoảng 13%.

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 740,5 nghìn đồng, tỷ lệ bội chi bằng 4,8% GDP. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 34% GDP. Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%.

Trong bối cảnh những khó khăn của kinh tế trong nước chậm được khắc phục, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp khó lường, đặc biệt là khủng hoảng nợ công và nguy cơ rơi vào suy thoái kép, kịch bản 2 được xây dựng với GDP tăng khoảng 6%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 100,8 tỷ USD, tăng 12%, nhập siêu khoảng 13,5%.

Tỷ lệ bội chi vẫn là 4,8%, trong khi thu ngân sách thấp hơn với 736,4 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển ở kịch bản này chiếm khoảng 33,5% GDP, và chỉ số giá tiêu dùng vẫn được dự kiến tăng dưới 10%.

Trong điều hành dự kiến lựa chọn theo kịch bản 2 để chủ động xử lý các tình huống xảy ra, nếu điều kiện thế giới và trong nước thuận lợi sẽ phấn đấu đạt kết quả cao hơn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho biết.

Phần dự kiến một số cân đối lớn của nền kinh tế trong năm sau, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu theo kịch bản 1 thì cán cân vãng lai dự báo thâm hụt khoảng 4.370 triệu USD do cán cân thương mại vẫn có xu hướng thâm hụt tương đối cao, nhưng được bù lại do thặng dư của cán cân vốn 10.030 triệu USD. Cán cân tổng thể năm 2012 có thể thặng dư khoảng 3.160 triệu USD.

Ở kịch bản 2, cán cân vãng lai dự báo thâm hụt khoảng 3.670 triệu USD do cán cân thương mại vẫn có xu hướng thâm hụt tương đối cao, nhưng được bù lại do thặng dư của cán cân vốn 10.000 triệu USD. Cán cân tổng thể năm 2012 có thể thặng dư khoảng 2.630 triệu USD.