11:43 15/05/2015

EVN sắp chính thức rút vốn khỏi chứng khoán

Song Hà

Theo chỉ đạo của Chính phủ, 2015 là năm cuối thực hiện đề án tái cơ cấu EVN

Vào ngày 4/6, ABS sẽ tổ chức đấu giá toàn bộ 11.486.853 cổ phần của EVN đã tham gin góp vốn tại doanh nghiệp này với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Vào ngày 4/6, ABS sẽ tổ chức đấu giá toàn bộ 11.486.853 cổ phần của EVN đã tham gin góp vốn tại doanh nghiệp này với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ chào bán toàn bộ cổ phần đang góp vốn tại Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) nhằm thực hiện lộ trình thoái vốn ngoài ngành theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đó, vào ngày 4/6, ABS sẽ tổ chức đấu giá toàn bộ 11.486.853 cổ phần của EVN đã tham gia góp vốn tại doanh nghiệp này với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Đây là đợt thoái vốn cuối cùng của EVN trong lĩnh vực chứng khoán.

Trước đó, EVN đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại Công ty Bất động sản Sài Gòn, Công ty Bất động sản Điện lực Miền Trung và một phần vốn tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực với tổng số tiền thu về là 691 tỷ đồng, đạt 40,8% số vốn phải thoái giảm.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, năm 2015 là năm cuối thực hiện đề án tái cơ cấu EVN giai đoạn 2012-2015, EVN quyết tâm hoàn thành việc thoái vốn trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm.

Cụ thể là hoàn thành thoái vốn tại Ngân hàng An Bình (ABBank), ABS, Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; giảm vốn tại 4 Công ty Cổ phần Cơ khí điện lực xuống mức dưới 50% vốn điều lệ; trình Bộ Công Thương đề án cổ phần hóa Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO3).

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu của EVN tại ABBank là 16%. Dự kiến trong năm 2015, Ngân hàng Nhà nước sẽ có phương án xử lý cổ phần của EVN tại ABBank. Đối với Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu, EVN đã thoái vốn, bán cho nhà đầu tư nước ngoài 2,5% và dự định sẽ bán tiếp số còn lại trong năm 2015.