18:04 21/03/2022

Gần 2.300 Tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ chuyển đổi số tại 3 địa phương

Minh Hà -

Cả nước đã có 3 tỉnh thành phố Quảng Nam, Yên Bái, Lạng Sơn thành lập gần 2.300 Tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ chuyển đổi số và nhiệm vụ này đang được nhiều địa phương khác triển khai…

Quả na Chi Lăng là một trong những mặt hàng nông sản của tỉnh Lạng Sơn có giá trị xuất khẩu cao. (Ảnh minh họa).
Quả na Chi Lăng là một trong những mặt hàng nông sản của tỉnh Lạng Sơn có giá trị xuất khẩu cao. (Ảnh minh họa).

Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã có hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở sẽ nhân rộng những sáng kiến, cách làm hay của địa phương. Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo hướng dẫn và tìm hiểu, thí điểm triển khai sáng kiến “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại địa phương ngay trong năm 2022. 

Cụ thể trong mỗi thôn, bản, tổ dân phố có thể thành lập 1 Tổ công nghệ số cộng đồng; mỗi Tổ công nghệ số cộng đồng có thể gồm Trưởng thôn/bản, Tổ trưởng tổ dân phố và 2 nhân sự muốn thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

Ngoài ra, Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.

Tại tỉnh Lạng Sơn, mô hình Tổ công nghệ cộng đồng được triển khai sớm từ tháng 7/2021 thu được những kết quả bước đầu. Cụ thể, Lạng Sơn đã đào tạo kỹ năng số cho 124.768 hộ sản xuất nông nghiệp, trong đó có 113.499 hộ đã được tạo tài khoản trên các sàn thương mại điện tử Vỏ Sò, Postmart. Địa phương này cũng đã đưa hơn 14.540 sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và số giao dịch trên các sàn là 10.153.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã thành lập 376 Tổ công nghệ cộng đồng tại các huyện, xã, thôn/phố. UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản hướng dẫn triển khai Tổ công nghệ cộng đồng thôn, khối phố; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan lựa chọn thí điểm một số xã để thành lập Tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn, khối phố hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ, đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, đã có 18 huyện tham gia triển khai, thành lập 354 tổ công nghệ cộng đồng thôn khối phố, 20 tổ công nghệ cộng đồng cấp xã và 2 tổ công nghệ cộng đồng cấp huyện với tổng số 1.500 đơn vị tham gia.

Ngoài hai địa phương Lạng Sơn và Quảng Nam, việc thí điểm thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng cũng đã được UBND tỉnh Yên Bái triển khai. Cụ thể đã 1/9 huyện, thành phố (huyện Văn Yên); 25/25 xã, thị trấn và 172 thôn thành lập các Tổ công nghệ cộng đồng, với số người tham gia là 1.287.

Hiện trên cả nước, nhiệm vụ thiết lập lực lượng nòng cốt tại địa phương để hỗ trợ triển khai Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đến tận cấp đơn vị, cấp cơ sở, phường, xã, tổ, đội cũng đang được nhiều tỉnh, thành phố triển khai.

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, việc đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng là nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, để người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.