16:30 26/07/2016

Giới thiệu tái cử một số nhân sự cấp cao

Nguyễn Lê

Chủ tịch nước đã giới thiệu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Hoà Bình và ông Lê Minh Trí

Từ trái sang: bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Hoà Bình và ông Lê Minh Trí.<br>
Từ trái sang: bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Hoà Bình và ông Lê Minh Trí.<br>
Chiều 26/7 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiếm sát nhân dân Tối cao.

Theo đó, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - người được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch nước từ tháng 4 năm nay - tiếp tục được giới thiệu bầu giữ chức vụ này.

Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao tiếp tục giữ chức vụ Chánh án nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Minh Trí - người được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao từ tháng 4/2016 - là nhân sự được giới thiệu cho chức vụ này.

Chiều 26/7, các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự kiến nhân sự cho các chức danh trên.

Sáng 27/7, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức danh Phó chủ tịch nước, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ mới.

Sau khi trúng cử, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.