16:05 01/07/2022

Hà Nội: Đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6 từ ngày 1/7

Thanh Xuân -

Hà Nội chính thức triển khai đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6 từ ngày 1/7. Theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện để vận hành Hệ thống tuyển sinh trực tuyến…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau thời gian vận hành thử nghiệm hệ thống tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, Hệ thống tsdaucap.hanoi.gov.vn đã ghi nhận 11.628 hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung trẻ 5 tuổi vào trường mầm non; 67.027 hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 (đạt 41,6%) và 70.182 hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 (đạt 44,6%). Các đơn vị thường trực hỗ trợ và xử lý tình huống kịp thời; hệ thống vận hành ổn định, không có hiện tượng nghẽn mạng.

Căn cứ kiến nghị của các phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị sau khi vận hành thử nghiệm Hệ thống tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở Hệ thống tuyển sinh đầu cấp để các đơn vị rà soát, hoàn thiện dữ liệu phục vụ tuyển sinh từ 12 giờ ngày 28/6/2022 đến 12 giờ ngày 30/6/2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát số lượng chỉ tiêu theo Kế hoạch tuyển sinh đã được UBND quận/huyện/thị xã phê duyệt của từng cấp học (mầm non 5 tuổi tuyển mới, lớp 1, lớp 6) theo từng kỳ tuyển sinh của 100% các trường trên địa bàn (đặc biệt là các đối tượng tuyển sinh theo mô hình riêng: Tiếng Pháp, Chất lượng cao... không phân tuyến).

Các phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát lại 100% dữ liệu phân tuyến tuyển sinh của các trường đảm bảo đủ, chính xác theo các tuyến tuyển sinh đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt (lưu ý các tổ/thôn/khu phố mới sáp nhập, các khu vực giáp ranh giữa các: tổ dân cư; tòa nhà; tuyến đường...).

Ngoài ra phải chỉ đạo, giám sát và hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn cập nhật lại thông tin học sinh (nếu có sai sót); hướng dẫn phụ huynh học sinh tra cứu thông tin tuyển sinh trên hệ thống (tsdaucap.hanoi.gov.vn); tuyệt đối không được lấy lại mật khẩu trên Hệ thống sơ sở dữ liệu ngành đã cấp cho học sinh. Trường hợp đã thay đổi mật khẩu, giáo viên chủ nhiệm phải phối hợp, hỗ trợ và cung cấp cho phụ huynh học sinh đảm bảo việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến an toàn, bảo mật, thuận lợi.

Bên cạnh đó cần đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện để triển khai vận hành chính thức Hệ thống tuyển sinh trực tuyến (phòng tuyển sinh, máy tính, máy in, quy trình, phân công cụ thể nội dung công việc, bố trí cán bộ trực tuyển sinh để hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh...).

Đặc biệt thông báo tới phụ huynh học sinh thời gian triển khai chính thức công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2022-2023 cụ thể: Tuyển sinh vào lớp 1 (từ 00 giờ ngày 1/7/2022 đến 24 giờ ngày 3/7/2022); tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non (từ 00 giờ ngày 4/7/2022 đến 24 giờ ngày 6/7/2022); tuyển sinh vào lớp 6 (từ 00 giờ ngày 7/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày 9/7/2022).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các thủ trưởng đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.